({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

  • Fotograf: Christiane Dietz

Gustavsfors Bruksmuseum
Gustavsfors

Ett av världens minsta bruksmuseum i en gammal kvarn.

Gustavsfors bruk grundades 1747 och var ursprungligen ett järnbruk med tillverkning av brännstål. Liksom för många andra järnbruk i Dalsland lades verksamheten ned för att övergå till pappersindustri. Orten Gustavsfors har präglats av och växt fram på grund av bruket men är numer en turistort.

 

Med finansiering från Leader och EU är nu en förstudie klar som undersökte förutsättningarna för ett öppet bruksmuseum på kvarnen i Gustavsfors. Förstudien tog reda på om det finns förutsättningar för ett långsiktigt nyttjande av lokalen, föreningens möjlighet att driva museet och skapa en rutin för dokumentation av inventarier samt ta fram grundskisser till en utställning. 

Margareta Hallin är projektledare för förstudien. Sedan länge har det funnits en intresseförening för Gustavsfors bruksmuseum. Inom bruksområdet finns idag den gamla 1700-talsbyggnaden inrymmande en kvarn och inventarier från Gustavsfors bruk. Föreningen har tillsammans med Vattenfall Småskalig Kraft AB som rådighetsägare av byggnaden/museet samt Bengtsfors kommun, fått till stånd en förstudie för att utreda om det finns förutsättningar för ett öppethållande. 

Önskemålet var att kunna visa upp ortens industrihistoria genom att hålla Gustavsfors bruksmuseum öppet för besökare, främst sommartid. Eftersom bruksområdet ligger vid Dalslands Kanal skulle ett öppet museum ge ett mervärde samt öka ortens attraktionskraft för att locka fler besökare. Det kan också på sikt leda till att fler etablerar verksamhet i och kring bruksområdet. Öppethållandet kommer att realiseras under sommaren 2018 då även Dalslands kanal blir 150 år.

Öppettider

Gustavsfors Bruksmuseum, beläget i Kvarnen i Gustavsfors, kommer sommaren 2020 att vara öppet dagligen kl. 13:00 till 16:00 under juli månaden.  
Öppet andra tider för grupper med guidning enligt överenskommelse ( bokning 073 226 09 83 ).

Gratis inträde!

Kontaktinformation

Gustavsfors Bruksmuseum

Bruksvägen

Gustavsfors


Telefon: +46 708533386


E-post: Skicka E-post