({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Linus Bergström, Ragnerud.com

Om Färgelanda

Färgelanda kommun utgör landskapet Dalslands sydvästra del och har ca 6600 invånare. Kommunen är ca 4 mil lång och nära 2 mil bred, med Lerdal längst i norr och Nättjebacka längst i söder.

Kommunen är en gammal jordbruksbygd men järn- trä- och textilindustrin etablerades i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Idag finns industriverksamhet i form av plast- metall- betong- och livsmedelsindustri.

Kroppefjäll med sin vildmark upptar kommunens östra delar, medan slättland tar vid längre västerut. Genom slättbygden flyter Valboån som ringlar sig ner mot Bohuslän, förenar sig med Örekilsälven och mynnar ut i Gullmarsfjorden.

Kommunen har kvar spår från en mycket intressant fornhistoria med bl.a. Håvestens gravfält vid Ättehögskullen söder om Färgelanda samhälle, vid Ödeborgs fornsal finns också ett gravfält och vid Brötegården finns hällristningar från Bronsåldern. I kommunens norra delar, bl.a. i Råggärd, Tångelanda och strax söder om Högsäter finns många fornlämningar i form av gravfält, hällkistor mm.

Här finns även många sevärdheter såsom kyrkor, hembygdsgårdar, museum och andra historiska byggnader och platser.

Orter

Ellenö
Ellenö är ett mindre samhälle som ligger utefter väg 172 en mil söder om Färgelanda.
Här finns det natursköna Sundsbroområdet med sina vandringsleder, fågeltorn, bad, fiske- och kanotvatten. 

Färgelanda
Färgelanda är kommunens centralort, där plastindustrin är dominerande. Här finns affärer, banker, post, systembolag, apotek, vårdcentral, tandvård mm.
Här ligger kommunkontoret och sedan år 2003 Centrumhuset som inrymmer Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Bibliotek, Medborgarkontor, Turistbyrå och Café.
Dalslands Folkhögskola med anor från början av 1900-talet ligger naturskönt och centralt i samhället. 

Högsäter
Högsäter ligger 1 mil norr om Färgelanda och är ett gammalt stationssamhälle där det växte fram ett handelscentrum och en hel del träindustri. Här har sedan länge funnits kvarn, betongindustri och en underleverantör till bilindustrin. I samhället finns affärer och bank. 

Järbo
Järbo samhälle ligger 5 kilometer norr om Högsäter. Bygden är en utpräglad jord- och skogsbruksbygd som ligger längs Kroppefjälls västra sida. Under åren 1793 -1806 innehade överstelöjtnant Carl George von Döbeln gården Önne. En minnessten restes 1933. I Järbo kan man gå vandringsleden Karl XII:s väg, en 12 km lång led som leder till Dals Rostock i Melleruds kommun.

Lerdal
Lerdals socken är belägen i nordvästra delen av kommunen och större delen utgöres av en naturskön dalgång där det småskaliga jordbruket under många år satt sin prägel på och bidragit till landskapets skönhet. Genom bygden slingrar sig Lerdalsälven med sina vackra meanderslingor. Gårdarna ligger oftast högt och fritt på höjderna längs med dalen. Från dessa platser har man en vacker utsikt ut över nejden.

Kyrkan är uppförd 1771 och där finns en dopfunt från 1200-talet. En träskulptur ”Lerdalsmadonnan” från 1300-talet fanns i kyrkan men blev tyvärr stulen vid ett inbrott 1990. Den nedlagda skolan är en omtyckt samlingsplats. Det bor ca 180 invånare i Lerdal.

Nättjebacka
Nättjebackaområdet, som även inbegriper Bråten och Stora Höghult har i alla tider varit inkörsporten till Valbo. Här låg tex tullstation och riksgränsen mot Danmark/Norge före freden 1658 i Roskilde.
Namnet Nättjebacka kommer från att man här hängde fisknät på tork efter fiske i sjön Långhalmen.
Nättjebacka och Långhalmen bjuder även idag på bra fiske och vackra naturupplevelser, som ädellövskog, hagmarker, mossar och fjäll, samt även fornlämningar och "trollstenar". I bygden finns en livaktig hembygdsförening och hembygdsgård för uthyrning till rimliga priser.

Rådanefors
Rådanefors är ett litet brukssamhälle strax öster om Stigen. Här låg en gång ett järnbruk startat av Jöns Kock. Idag finns bara ruiner av järnbruket kvar.

Råggärd
Råggärd har ett vackert landskap med omväxlande åker, betesmark och skog. Rikt fågelliv, älgar, rådjur mm. Vid Öje mosse med högt proriterat naturskyddvärde kan man se ljungpipare samt storspov.
Vid Råggärds Kyrka finns ett större gravfält från den yngre stenålden ca 4 000 år f.Kr. med en hällekista samt ett flertal högar. Vid kyrkan finns minigolf samt café sommartid. Det finns möjligheter att hyra hus på lantgård. Vidare finns bl a visningsträdgård i Åkerud samt försäljning av getost i Gässbo.

Rännelanda
Rännelanda ligger 6 km väster om Högsäter samhälle. Har ca 200 invånare. Sjöar: Häresjön och Långevattnet.
Kyrkan är från 1700-talet med fin utsikt över bygden. Emelie Flygare-Carlén bodde en tid i bygden och ett av hennes barn ligger begravd på Kyrkogården.  Rännelanda hembygdsförening, med 150 medlemmar, driver café i gamla skolan varje sommar. Vissa kvällar sång- och musikunderhållning samt visning av foton från bygden.

Stigen
Stigen är ett samhälle 5 kilometer öster om Färgelanda. Samhället är uppbyggt runt den textilindustri som var verksam från sekelskiftet 1900 till mitten av 1980-talet. Idag finns ett mindre antal småföretag verksamma i de kvarvarande lokalerna. Här finns också en välbevarad kraftstation kvar. Stigens herrgård har anor från 1820-talet.

Ödeborg 
Ödeborg är ett gammalt brukssamhälle där mycket av det gamla Ödeborgs bruk är kvar i form av byggnader, disponentvilla och arbetarbostäder. Här ligger kommunens enda Folkets Park.