({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Morgan Stenson

Ellenösjön Östersjöns FVO
Färgelanda

Grunda och näringsrika sjöar

Ellenösjön ligger i sydvästra Dalsland och i Färgelanda kommun. Sjön ”delar vatten” med Östersjön som ligger öster om Ellenösjön. Mellan sjöarna finns Sundsbron och väg 172. Valboån rinner både till och från Ellenösjön. Ellenösjön är en grund och näringsrik sjö med närliggande jordbruksbyggd.

Ellenösjön är en grund och näringsrik sjö. Omgivningarna är typiska för jordbruksbyggd med gårdar, ängar och åkrar ner mot sjön. Speciellt norra kanten av sjön. Den södra kanten har mer inslag av skogspartier. Grundare vassvikar finns runt hela sjön. Sjön har ett maxdjup på endast 7 meter. Detta gör att vid kraftiga vindar så blir vattnet lätt grumligt eftersom botten består mestadels av lera. Ellenösjön är mest känd för sitt fina gösfiske.

Typ av fiske
Större utmaning

Storlek
Ellenösjön 310 hektar.
Östersjön 140 hektar.

Om fisket
Arter: Gädda, abborre, gös, lake, braxen, sutare, sarv, mört, björkna, ål.

Säsong
Hela året. Gädda från april till november. OBS fredningstider och fredningsområden för bl.a. gös.

Uppmärksammade fångster
Gösfisket är det som uppmärksammas mest från Ellenösjön, även om abborre- och gäddfisket kan vara bra också. Det finns uppgifter om gösar uppemot 9 kg som fångats i sjön! För den moderna metaren finns också fina möjligheter att få stor braxen och sutare. Tillflödena och frånflödena är alltid "heta platser" men se upp för fredningsområdena.

Båtramper
Vid Sundsbron, väg 172: N 58.51089, O 11.99200

Fiskeregler
Innehav av fiskekort berättigar till fiske med högst två handredskap per fisketillfälle. Alternativt högst tre drag efter båt oberoende av antalet fiskande i båten. Minimimått: Gös 45 cm. Allt fiske i Valboån samt vid åns mynningsområde innanför bojarna vid Lille Vass är förbjudet. Fredningsområde: vid Sundsbron, beläget mellan Ellenösjön och Östersjön. Under tiden 1 april - 30 juni är gösinriktat fiske förbjudet. Området är markerat med bojar mot de båda sjöarna. Ålfiske är förbudet då denna är fridlyst. Av Länsstyrelsen förordnade fisketillsynsmän: Jan Andersson, Bengt Andersson , Tommy Kleibrant och Dennis Axelsson.

Fiskekort
Dagkort, veckokort, månadskort, halvårskort och helårskort. Fiskekort köper du på följande platser:
- Preem bensinstation, Färgelanda, tel. 0528-10713
- Bengt Andersson, Ellenö, tel. 0528-20195
- Sven Hansson, Sundsbron, tel. 0528-20162
- Bertil Magnusson, Stuveryr
- Snäjk, Vänersborg, 0521-220490
- Jan Andersson, Hedenstorp, tel. 0739-923682
- Hans Jansson, Hedenstorp, tel. 0528-20033
http://www.ifiske.se/fiske-ellenosjon-ostersjon.htm

Karta

Kontaktpersoner

Sjö- samt fiskefrågor:
Magnus Andersson
070 - 694 45 69

Ekonomi:
Anette Berglund
070 - 365 64 99

Kontaktinformation

Magnus Andersson


Telefon: +46 0706944569


Hemsida: Till hemsida