({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Bohusstugan
Västerlanda

Bygdemuseum

Bohusstugan ligger i Kyrkeby vid Västerlanda kyrka. Stugan är idag ett museum som visar dåtidens byggnads - och levnadssätt.

Thorskogs slotts patron Petter Larssons hustru Maria, som var histroriskt intresserad, lät uppföra Bohusstugan i slottsparken runt 1910. Sonen Eskil Larsson avled 1926, då donerades stugan och dess inventarier till kommunen. Eskils änkefru Ester bekostade flytten från Torskog till nuvarande plats i Kyrkeby vid Västerlanda kyrka 1927. 

Stugan är en kopia av en typisk äldre Bohuslänsk stuga. Byggnaden är intressant som uttryck för tidens hembygdsintresse och ett pedagogiskt exempel på äldre byggnadstradition.

Trappan är byggd av gamla kvarnstenar från nejden. Den massiva dörren har lås och gångjärn från den gamla herrgården i Thorskog, och stor möda har lagts ner för att få stugan så "äkta" som möjligt.  Samlingen av föremål utökats av skänkta saker från bygden.  

Detta museum, som är ett av de första bygdemuseerna i Göta Älvdalen, övertogs av Lilla Edets kommun och vårdas av Västerlanda Hembygdsförening.

Kontaktinformation

Västerlanda Hembygsförening

Kyrkeby

46393 Västerlanda


Telefon: +46 520652085


E-post: Skicka E-post