({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Cykelrutter i Grästorp

Cykla på landet

Vill du cykla ca en mil på lite mindre vägar i varierad terräng är detta en tur för dig! Börja vid korsningen Södergatan/Ågatan vid Blomsteraffären och cykla ca 500 m längs Ågatan. På höger sida börjar här ”Tengenepromenaden” en Gång/Cykelväg som går längs ån Nossan ca 2,7 km till Tengene. Slingan består av cykelvänligt grus och är lite kuperad. Längs vägen finns några rastplatser och har man tur kan man se bävern simma i vattenbrynet!

Gång/Cykelvägen slutar med en uppförsbacke strax innan Tengene kyrka. Runda ladugården på din högra sida och cykla vidare mellan kyrkan och några byggnader på höger sida. Här fanns förr en lanthandel, mejeri och kvarn och vägen kallades då för Kvarngatan. Stanna gärna och ta en titt på det fina vattenfallet innan brofästet.

 

Cykelturen går nu vidare ut på bilväg! Sväng höger och cykla ca 500 m fram till en trevägskorsning, där tar du höger igen ca 500 m till.
På vänster sida står det Plan på en skylt, titta noga och sväng in på denna lite mindre bilväg med grusbeläggning.

Följ denna sträcka som är ca 3,3 km tills du kommer fram till länsväg 47. Här svänger du höger ut på den asfalterande cykelvägen (som löper längs med 47:an) in mot Grästorp igen.

Efter ca 2 km passerar du åter Nossan och är på platsen där du började!