({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Ås kyrka

  • Fotograf: Ås kyrka

Ås kyrka
Grästorp

Ligger på gammal gravhög

Ås kyrka är belägen på en gammal gravhög som är anlagd på en brandgrav ca 3,5 meter över landskapet. Ursprungligen var den 4-5 meter hög och 40-50 meter i diameter

 Kyrkan har utvändigt och delvis invändigt en medeltida atmosfär. Av den tiden finns det dock inte mycket kvar mer än en dopfunt tillverkad av sandsten mellan år 1150 och 1250, vilket märks i avsaknad av hugget rep i stenen och att avtappningshål finns. En del av krucifixet är från 1400-talet, troligen det så kallade triumfkrucifixet. Även en madonnabild från tidigt 1400 tal finns.

Barockdekorationer
Invändigt präglas kyrkan mest av barocktidens måleri och skulptur, vilket inte märks minst på kyrkans utsökta takmålningar, så kallade fattigmans biblar. Kyrkan har byggts om ett flertal gånger genom åren men som sagt medeltiden och barocken präglar kyrkan.
Enligt äldre Västgötalagen var Ås huvudsäte för ett förvaltningsområde som kallades Asbo i vilket ingick Åse, Viste och Nordals härader och hälften av Skånings härad. Senare hörde en del av Asbo till Eksholms län.

Runsten inmurad
I kyrkans nordvästra vägg finns en runsten inmurad. Det unika med denna sten är att den har en systersten i Danmark med liknande inskription som talar om att denne Åsbo dog i Danmark. Intill kyrkan ligger det en gammal vacker valvbro i sten

Vägbeskrivning:

Ca 7 km norr om Grästorp, mellan Lidköping och Trollhättan.

 

Kontaktinformation

Ås kyrka

ÅS KYRKA 1

467 96 Grästorp


Telefon: +46 051412290