({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Anna Jäppinen

  • Fotograf: Anna Jäppinen

Naturreservatet Folkeberg
Hova

Naturreservat av urskogskaraktär

Folkeberg är ett naturreservat av urskogskaraktär, där träden faller får de ligga. Här kan du se riktigt gamla träd. Denna trolska miljön upplever du med fördel genom att gå en kort markerad vandringsslinga.

Vandringsslinga
I detta naturreservat med dess riktiga gamla träd finns en vandringsslinga utmarkerad. Den är cirka 1,6 km. Du hittar vandringsleden genom att gå från parkeringsplatsen till Länsstyrelsens infotavla. Fortsätter du på stigen som börjar här, kommer du se en orangemarkering som du ska följa.

Beståndsålder på cirka 170 år
Naturreservatet Folkeberg är ett 2,7 ha stort område som utgörs av ett urskogsartat barrblandskogsbestånd på svagt sluttande till flack mark. Beståndsåldern är cirka 170 år, men enstaka träd är betydligt äldre. Många träd är mycket grova och virkesförrådet är extremt stort. Skogen är mycket rik på grova lågor, torrakor och annan död ved.

Ovanliga och hotade arter
Ett flertal ovanliga och hotade arter har noterats i området. I området finns en fornåkrer och en äldre väg.

Bronsåldersröse
I folkebergsskogen finns ett bronsåldersröse på ett litet berg längst bort i reservatet. Detta röse är välbevarat och det visar hur gravar såg ut på bronsåldern.
Följ stigen längst in i reservatet och följ sedan skyltar upp på berget. Svår terräng att gå i. Avstand från vägen ca 300 m.

Vägbeskrivning
Från E20 vid Hova, tag av mot Gullspång. Tag av höger mot Delebäck. Vid skylt Naturreservat, sväng vänster. Här finns en liten parkeringsplats. Väl på plats är reservatet lättillgängligt.

Kontaktinformation

Gullspångs kommun

Torggatan 19

54832 Hova


Telefon: +46 50636100


E-post: turist@gullspang.se

Hemsida: gullspang.se