({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Nils-Erik Eriksson

Stuverödsleden
Stuveröd, Skaftö

Lummiga och rofyllda insidan av Skaftö

Vandra genom lummiga skogspartier och beteshagar

 

Snabbfakta

Längd: 4,3 km

Tidsåtgång: 1 timme

Svårighetsgrad: medel

Terräng: grusväg och naturstig, som delvis leder genom beteshagar. Tänk på att stänga grindar och hålla hundar kopplade.

 

Den rödmarkerade Stuverödsleden börjar i västra delen av ön och slutar i södra delen. Den följer naturstig och grusväg genom lummiga partier och vackra hagmarker, mestadels på Skaftös insida.  På vägen passerar man hembygdsgården i Berg där Skaftö Hembygdsförening och Gille har sin bas.

Hagmarker med vilt och betesdjur

På dessa marker går betande djur. Djuren hjälper till att bevara naturvärdena och främjar artrikedomen i området. Tänk på att stänga grindar och att hålla hundar kopplade. Bästa tiden att vandra är på höst, vinter och vår, då det inte är några betesdjur i hagarna.

Det finns ingen anledning att bli rädd om korna kommer emot dig – de är nyfikna och sociala. Ignorera dem eller vifta med armarna och hojta om de kommer för nära. Tänk även på följande:

· Var extra försiktig om du har hund. Håll den kopplad och gå inte för nära flocken, alternativt ta en omväg.

· Gå inte igenom en flock djur utan runda den.

· Gå inte emellan en ko och hennes kalv

Fakta om leden

Längd:

4,3 km

Ungefärlig tid:

1 timme

Markering:

Träskyltar och röd markering

Svårighetsgrad:

Medel: Vandringen följer naturstig och grusväg genom lummiga partier och vackra hagmarker, mestadels på Skaftös insida. På dessa marker går betande djur. Tänk på att stänga grindar och att hålla hundar kopplade. Bästa tiden att vandra är på höst, vinter och vår, då det inte är några betesdjur i hagarna. Det är inga branta partier.

Start och mål:

Start: Mellan kolerakyrkogården och prästgården i Röd. 

Man kan gå på leden var som helst längs sträckningen.

Mål: I Gunnesbo bostadsområde.

Hitta hit:

Det finns ingen parkering i anslutning till start och mål. Man kan gå på leden var som helst längs sträckningen. Mellan hembygdsgården i Berg och Stuveröd korsar leden bilvägen vid busshållplatsen Stuverödsvägen (Västtrafik linje 845).

Karta:

 

En digital karta hittar du på Google maps och om du vill ha tryckt karta finns det på Infopoints i Lysekils kommun.

Vill du ha tips på fler natursköna vandringar på Skaftö - spana in  Skaftö - En livslång kärlek med karta. Går även att skriva ut.