Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

För uppdaterad information om coronaviruset (COVID-19), besök Folkhälsomyndighetens webbplats

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Ingegerd Thornadtsson

Havsbadsområdet
Lysekil

Anrik kurortsmiljö och spännande aktiviteter

Havsbadsparken i Lysekil är en mötesplats för alla - vare sig du besöker gästhamnen, eller

Havsbadsområdet i Lysekil grundades av läkaren John Gabriel Mollén år 1847 och Lysekil var den fjärde kurorten som tillkom på västkusten. År 1859 kom badläkaren Carl Curman till Lysekil och övertog Havsbadsområdet efter Molléns bortgång. Han fick då uppdrag att uppföra en ny badanläggning och det blev en populär kurort hos societeten i framför allt Stockholm och Göteborg. Havsbadsrestaurangen är från 1869 och senare tillkom Societetshuset Oscars, som brann ner år 1985 och ersattes med en ny liknande byggnad i en starkt förenklad stil.
Kallbadhuset samt Varmbadhuset var också viktiga byggnader under badgästepoken. Kallbadhuset är ett vackert och välbevarat exempel på badortsepokens träarkitektur. Det används fortfarande för sitt ursprungliga syfte och är öppet året runt för allmänheten som nakenbad. Varmbadhuset brann ner 1936 och byggdes aldrig upp igen.
År 1899 var Lysekils badanstalt en av landets absolut främsta. Dock mötte Havsbadsepoken sitt slut på 1920-talet, då badanläggningar ansågs omoderna och sommargästerna minskade stadigt i antal. Det ledde till att badbolaget som förvaltat området fick sälja verksamheten till Lysekils stad år 1939.
Förutom Kallbadhuset, där herr- och dambassängerna fortfarande är välbesökta året runt, finns idag även gästhamn med nybyggd servicebyggnad, kajak- och dykhamn, dykcenter samt ett populärt nöjesetablissemang med restaurang och nattklubb. 
 
Kontaktinformation

Lysekils kommun


Telefon: +46