({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Havsbadsområdet
Lysekil

Anrik kurortsmiljö och spännande aktiviteter

Havsbadsområdet är ett fantastiskt parkområde med utomhusscen, restaurang, kallbadhus, societetshus och gästhamn. Parken har anor från kurbadsepoken under mitten av 1800-talet och var en huvudattraktion för societeten.

Havsbadet i Lysekil grundades av läkaren John Gabriel Mollén år 1847 och Lysekil var den
fjärde kurorten som tillkom på västkusten.

År 1859 kom badläkaren Carl Curman till Lysekil och övertog Havsbadsområdet efter
Molléns bortgång. Han fick då uppdraget att uppföra en ny badanläggning och Lysekil blev en populär kurort hos societeten i framför allt Stockholm och Göteborg.

Havsbadsrestaurangen är från 1869 och senare tillkom Societetshuset Oscars, Kallbadhuset samt Varmbadhuset som var viktiga byggnader under badgästepoken.

År 1872 uppfördes Societetshuset Oscars, som byggdes ut till dubbla storleken 1882. Byggnaden brann ner år 1985 och ersattes med en ny liknande byggnad i en starkt förenklad stil.

Badmöjligheter året runt

Kallbadhuset är ett vackert och välbevarat exempel på badortsepokens träarkitektur.
Byggnaden används fortfarande för sitt ursprungliga syfte och är öppet året runt för allmänheten som nakenbad.

Varmbadhuset brann ner 1936 och byggdes aldrig upp igen. 

Blomstrade i början på 1900-talet

År 1899 var Lysekils badanstalt en av landets absolut främsta. Dock mötte havsbadsepoken sitt slut på 1920-talet, då badanläggningar ansågs omoderna och sommargästerna minskade stadigt i antal. Det ledde till att badbolaget som förvaltat området fick sälja verksamheten till Lysekils stad år 1939.

Havsbadet idag

Förutom Kallbadhuset,  finns idag även gästhamn med nybyggd servicebyggnad med toaletter och dusch, tillgänglighetsanpassad dyk- och kajakhamn, dykcenter, seglingsförening, pizzeria samt ett populärt nöjesetablissemang med restaurang och nattklubb. 

Här finns också Havsbadsrestaurangen som bjuder på både mat och musik, och flera kända artister besöker varje år både restaurangen och utomhusscenen i parken.

Havsbadsparken är även tummelplats för världens kvinnliga seglarelit, då Lysekil Women’s Match, numer med VM-status, brukar gå av stapeln varje sommar. Att sitta på Släggö – den lilla holmen ovanför Kallbadhuset – och följa segeltävlingarna på nära håll är en mäktig upplevelse.

Havsbadsparken och Släggö lockar också till sig dykare från världens alla håll, då Gullmarsfjordens rika undervattensliv och goda sikt imponerar. Dykcentret Dive Team har Sveriges största dykskola och har sina lokaler i nederdelen av det återuppförda socitetshuset Oscars (det ursprungliga socitetshuset totalförstördes i en brand 1984).

Nedanför Oscars och Havsbadsrestaurangen ligger Bohusläns dyk- och kajakhamn  och här finns även en av Lysekils fyra snorkelleder  för dem som nöjer sig med att utforska livet under havsytan utan tuber.

 Sinnen 

Syn: Hav, bryggor, båtar, gräs, vackra byggnader.

Hörsel: Fiskmåsars skriande.

Känsla: Sommarkänsla.

 

Var ligger Havsbadsområdet?

Från Södra hamnen i Lysekil till Havsbadsområdet är det 600 meters gångväg.

Parkering

Parkering finns bakom Havsbadsrestaurangen, även handikapplatser.

Buss

Bussar går regelbundet mellan Södra hamnen och Lysekilsparken. För busstidtabell se: www.vasttrafik.selänk till annan webbplats.


 

Kontaktinformation

Lysekils kommun

Kungsgatan 44

453 80 Lysekil


Telefon: +46523 61 32 00


E-post: Skicka E-post