({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Morgan Karlsson

Stockevik
Stockevik, Skaftö

Fiske och pensionatsrörelse har blivit viktig överskeppningsplats

Stockevik ligger i en dalgång mellan Fiskebäckskil och Grundsund. Här har havet och småbruket varit sysselsättningen genom århundraden. Fina gång- och cykelvägar förbinder de tre samhällena samtidigt som Stockevik är en viktig överskeppningsplats för dem som ska vidare till Gåsö.

Sill och fraktfart

Stockevik ligger i en dalgång mellan Fiskebäckskil och Grundsund.  Här har havet och småbruket varit sysselsättningen genom århundraden. Under sillperioden på 1740-talet började Stockevik bebyggas mer permanent, främst på norra delen av viken. Sillstimmen fångades in med vadar som roddes runt i en bukt kring fisken. På bryggan i Stockevik låg ett sillsalteri. Mellan sillperioderna var man tvungen att söka sig andra inkomstmöjligheter och fraktfarten ökade. Både fiske och fraktfart var betydelsefulla för Stockevik en bit in på 1900-talet. Även islandsfiske och valfångst förekom. Här fanns tretton fartyg registrerade med Stockevik som hemmahamn. Idag är hamnen full av fritidsbåtar.

Sommargästerna intar Stockevik

Det var det hälsosamma vattnet för utvärtes bruk som också blev inkörsporten till vattenterapin för utvärtes bruk. Havsbadorter började växa upp utmed västkusten. Bada och andas saltvatten gav hälsa. I Stockevik har det funnits tre pensionat: Stockeviks Nya Pensionat, Pensionat Solhäll och Stockeviks Pensionat. Det fanns även rum i privathus för sommargäster. I pensionatet fanns även lanthandel och senare även utlämningsställe för posten. Det sista pensionatet stängde sin verksamhet 1955 och lanthandeln lades ner 1974. Ett bostadsområde alldeles bakom de gamla husen har tillkommit men det lyser i få av husen vintertid.

Skeppsredare Tordén

Sunnerborg från andra sidan viken anses ha fått sitt namn på 1500-talet då köpmän från Sönderborg i Danmark besökte platsen. Här ligger också skeppsredaren och varvsägaren Thordéns stora sommarhus. Evert Taube har givit en god karaktäristik av sjöfartsmannen och Uddevallavarvets chef: ”Jarlen Gustaf B. Thordén sträckte Sveriges längsta kölar”.

Ändhållplats och överskeppningsplats

Stockevik är en ändhållplats om man kommer med bil, men en viktig överskeppningsplats för dem som ska vidare till Gåsö på andra sidan Gåsöfjorden. Ute på Gåsöfjorden ser man på nära håll alla båtar på ”havets egen E6:a”, då passagen smalnar av mellan samhället och Gåsö. Vill man cykla eller promenera finns fina gång- och cykelvägar mot både Fiskebäckskil och Grundsund.

 

Kontaktinformation

Detination Skaftö

StockevikE-post: info@skafto.nu

Hemsida: skafto.nu