({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Badplatser

Visste du att Mölndal är rikt på badsjöar? Med närhet till stadsmiljön, men ändå i avskilda och lantliga lägen, finns sandstränder och spegelblanka vatten. Nedan listas alla kommunala badplatser i Mölndal!


Rådasjöns badplats

Rådasjöns badplats är en handikappanpassad kommunal badplats med brygga. Den ligger vid gamla Hästehagen, som tidigare kallades Ståloppslyckan och hörde till Gunnebos marker. Man har senare tagit sand från platsen och den är därför något nedsänkt i förhållande till den omgivande terrängen. Badplatsen har utmärkt sandbotten. Vid badplatsen finns toaletter, grillplats och soptunnor. I direkt anslutning till badet finns en stor parkeringsplats som nås via John Halls väg.
Tillsyn och städning utförs kontinuerligt med extra intensitet under varma perioder.
Hundar får inte vistas på kommunala badplatser.
Fiske är tillåtet - Gula kortet gäller.
Kör mot Gunnebo slott.Ta av till vänster efter Gunnebos första parkering.
Se på karta

Stensjöns badplatser
Stensjöns badplats är en kommunal badplats vid John Halls väg, mellan Rådavägen och Gunnebobro.
Badplatsen är mycket barnvänlig, och har en mycket långgrund sandbotten. (Platsens gamla namn var "Långgrunda".)
Ett annat namn är "Sulaspete". Härintill gick - berättas det - hästen Sulla på bete, och så kallades platsen Sullas bete. Alldeles intill mynnar Ståloppet ut i Stensjön. Här är alltså ständig omsättning på vatten.
På området finns toaletter och soptunnor. Grillplats saknas. 
Tillsyn och städning utförs kontinuerligt med extra intensitet under varma perioder.
Hundar får inte vistas på kommunala badplatser.
Fiske är tillåtet — Gula kortet gäller.
Vid Strandpromenaden på sjöns västra sida finns ytterligare en badplats. Här finns bryggor och en mindre sandstrand. I anslutning till stranden finns en liten lekplats. Parkering finns vid Grevedämmet.
Se på karta

Sisjöns badplats
Sisjöns badplats är en kommunal badplats vid Sisjöns naturområde. 
En mycket välbesökt och barnvänlig badplats. Där finns bryggor med badstegar, sandstränder, gräs och klippor. Runt sjön finns motionsstigar.
Badplatsen nås från Lunnagårdsgatan, där det finns en hänvisningsskylt.
Vid platsen finns toaletter samt två grillplatser med vedförråd. Tillsyn och städning utförs kontinuerligt med extra intensitet under varma perioder. Från Sisjön kan man vandra in i Sandsjöbacka naturreservat. Hundar får inte vistas på kommunala badplatser.
Fiske är tillåtet — Gula kortet gäller.
Se på karta

Horsikans badplats
Barnvänlig badplats med grässtränder. Platsen har bryggor samt en grillplats på andra sidan sjön, från parkeringsplatsen räknat. I området finns vindskydd samt anslutning till Bohusleden.
Horsikans badplats når man från Horsikagatan. Parkera intill bollplanen, därefter får man gå cirka 300 meter på en bergsrygg.
Tillsyn och städning utförs kontinuerligt med extra intensitet under varma perioder.
Hundar får inte vistas på kommunala badplatser.
Fiske är inte tillåtet.
Se på karta

Södra Barnsjöns badplats
Badplatsen ligger utefter Barnsjövägen, Barnsjöback, i Lindome. Badet är barnvänligt, har bryggor och stora gräsytor.
Här finns ett hopptorn. I anslutning till badplatsen finns en bollplan.
Tillsyn och städning utförs kontinuerligt med extra intensitet under varma perioder.
Hundar får ej vistas på kommunala badplatser.
Fiske är tillåtet — fiskekort behövs ej.
Se på karta

Södra Långvattnets badplats
En liten naturbadplats med klippor vid Kikåsleden, Skyttegatan i Mölndal. Badplatsen saknar bryggor, toaletter och grillplats. 
En mindre parkeringsplats finns i anslutning till platsen. Tillsyn och städning en gång per vecka under högsäsong.
Se på karta

Tulebosjöns badplats
Liten barnvänlig badplats som ligger vid sjöns västra sida med både sandstrand och gräs. Bryggor, papperkorgar och toaletter finns under badsäsongen.
Parkering kan ske nedanför Kållereds ishall. 
Se på karta

Färåstjärns badplats (Bergsjöns badplats)
Bergsjöns badplats, numera kallad Färåstjärns badplats, ligger högt och vackert i Torrekullas bergiga strövområde i Kållered. Platsen kan dock vara besvärlig att nå. Det finns tre alternativa vägar; från Torrekulla f.d. vandrarhem, från vattentornet vid Färåsvägen, eller en gångstig från Källåsvägen. I samtliga fall är det en lång och brant backe upp till sjön.
Badet har bryggor, men saknar toaletter och grillplats. Stranden består av klippor. Tillsyn och städning varje vardag under högsäsong.
Se på karta

Västra Ingsjöns badplats
Västra Ingsjöns badplats ligger vackert på en udde mellan Inseros och Eskilsby i Hällesåker. Parkeringsplats finns i direkt anslutning till badet. Badet har bryggor och stora gräsytor.
Tillgång till toaletter och soptunnor finns. Grillplats saknas. Tillsyn och städning varje vardag under högsäsong.
Se på karta

Information
Översyn och underhåll av kommunala badplatser utförs av Mölndal stad, tekniska förvaltningen (Kontaktcenter 031-315 10 00).