({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Södra Bohuslän Turism, Anders Jonsson

Orust Tvärs / Kuststigen
Svanesund - Ängön

44 km medel-utmanande

Kuststigen Orust, även kallad Orust Tvärs är en 44 kilometer lång natur- och kulturstig från kust till kust. Vandringsleden är en del av Kuststigen som går genom hela Bohuslän.

Snabbfakta

Längd: totalt 44km 
Svårighetsgrad: Medel- Utmanande 

Längs leden finns många kultur- och naturminnen och är både natur- och kulturgeografisk upplevelse. Vandringsleden sträcker sig mellan kommunens östra och västra kuster och når på vissa platser mer än 100 meter över havet. Längs med stigen finns 64 skyltade kultur- och naturminnen och som ger en bild av hur kulturlandskapet på Orust har utvecklats och förändrats. 

Svanesund – Hoga, del 1

Den första delen av Kuststigen på Orust, eller Orust Tvärs går mellan Svanesund och Hoga. Svanesund är ett litet samhälle med bland annat matbutik där det kan passa bra att proviantera.

Efter Svanesunds samhälle lämnar leden asfalten och går inledningsvis genom bevuxen småkuperad kulturmark. Några kilometer in på etappen passaras Kulturstigen i Kultehamn. Här finns flera ruiner som vittnar om hårda levnadsvillkor. 

Leden fortsätter genom ett kuperat skogslandskap, upp mot Borrefjäll. Här finns en avstickare mot resterna av en gammal fornborg. Härifrån går leden längs med grusvägar ner mot väg 160 som korsar Orust. Etappen slutar vid Hoga. Här finns en större parkeringsplats och en gammal runsten. I närheten ligger också en busshållplats. 

Hoga-Göksäter, del 2

Andra delen av leden går från runstenen i Hoga till shopping i Göksäter. Vid Hoga finns parkeringsplats och busshållplats. Härifrån går leden västerut över Orust. Genom ett öppet skogs och odlingslandskap, förbi både igenväxta åkrar samt marker som fortfarande brukas. Snart passerar leden tre stora vindkraftverk och fortsätter på en gammal kyrkväg på sin sträckning mot Göksäter. I Göksäter når leden åter asfalterade vägar. Här finns butiken Göksäter med möjlighet till fika eller lunch i caféet, eller inköp av t.ex. fika, dryck och snacks i butiken.

Göksäter-Malö Strömmar, del 3

Tredje delen tar dig till Svens Altare med fantastisk utsikt och vidare till färjeläget vid Malö Strömmar på nordvästra Orust.

Etappen börjar i Göksäter och går västerut längs med ett öppet odlingslandskap och genom skog. Efter några kilometer når leden den vackra sjön Rödsvatten. Här blir leden mer kuperad och går upp på toppen av Slottsberget och utsiktsplatsen Svens Altare. Här belönas man med en fantastisk utsikt över havet. Leden svänger nu söderut och kommer efter ytterligare 1,5 km till sjön Håltavatten. Leden passerar sedan en rad gamla torpruiner som minner av förr-förra seklets hårda slit i detta karga område. Stigen fortsätter genom den djupa dalen Lunneklev mot Morlanda där landskapet öppnar sig och leden kan fortsätta på mindre vägar ner till färjeläget vid Fröjdendal, där färjan går över Malö strömmar. 

Flatön, Malö strömmar – Ängö, färjeläget Dragsmark, del 4

Från färjeläget vid Malö och längs med öarna Malö, Flatö och Ängö. 

Etappen börjar vid färjeläget intill Malö strömmar och går över Malö och sedan i nor-östlig riktning över Flatön. 

Leden följer omväxlande vägar och stigar. Mitt på Flatön, strax efter Skolmuseet går leden i en ganska kuperad terräng och över en liten vik där en rad trappor, en bro och räcken gör det mer framkomligt för vandraren. 

Etappen slutar vid nästa färjeläge, vid Ängö, över mot Dragsmark. 

Läs mer om Kuststigen.

 

Fakta om leden

Längd:

Leden som helhet är 44 km 

Svanesund – Hoga 11 km
Hoga- Göksäter ca 11 km
Göksäter – Malö strömmar 13 km
Flatön, Malö strömmar – Ängö, färjeläget Dragsmark 9 km

Markering:

Orust Tvärs/Kuststigen har blå färgmarkering på stolpar. Utefter ledens sträckning lämnas information om intressanta platser och objekt.

Svårighetsgrad:

Svanesund – Hoga
Medel
Underlag:Asfalt, grus och skogsstig 

Hoga- Göksäter
Medel 
Underlag: Grusväg och skogsstig 

Göksäter – Malö strömmar 13 km
Utmanande
Underlag: Grusväg, Asfalt, Skogsstig 

Flatön, Malö strömmar – Ängö, färjeläget Dragsmark 9 km
Medel 
Underlag: Grusväg, Asfalt, Skogsstig 

Karta:

Kontaktinformation

Orust Turistinformation

Kulturhuset Kajutan

47334 Henån


Telefon: +46 304 799340


E-post: turistinfo@orust.se