({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Älgarås kyrka exteriör

Älgarås kyrka

Älgarås kyrka hör till de mest sevärda kyrkorna i landet, främst för att den är en av de få bevarade medeltida träkyrkorna. Kyrkan har också en rik interiör med intressanta målningar från 1700-talet och många vackra medeltida inventarier.

Det som främst sätter sin prägel på interiören är det tak som täcker hela kyrkorummet. Det är försett med målade scener, tre stora fält med motiv ur Bibeln. Längst i öster över altaret Uppståndelsen, så följer i mitten Himmelsfärden och längst i väster över läktaren Yttersta domen. Målningarna utfördes 1750-52 av mäster Anders Broddesson från Fredsberg.

Några av den äldre kyrkans inventarier är dopfunten, ett Mariaskåp, ett triumfkrucifix och en klocka med runinskrift har daterats till 1200-talet.

Att den medeltida träkyrkan bevarats genom århundrandena har flera orsaker. Här uppe i det skogrika norra Västergötland är träbyggnadstraditionen stark. Man ansåg det inte nödvändigt att byta ut sin gamla träkyrka mot en större byggd av sten vilket, vilket man har gjort på många andra håll.

Kyrkan är dagtid öppen för besökare.  Längst fram i kyrkan är det larmat, så var uppmärksam på skyltarna.  

Kyrkor i Töreboda pastorat