({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Vara /
  • Småstadsvandring Vara

Fotograf: Eveline Johnsson

Småstadspromenad i Vara

  • 17 jan, 2018

När lerjordarna odlades med hjälp av nya metoder växte produktionen. Behov uppstod av snabba transporter av främst havre, som gick på export via hamnar i Uddevalla och Göteborg. Vara fick rättigheter som köping 1894, Skaraborgs första och tidigt i Sverige. Samhällets signatur, de breda gatorna med alléer, anlades som skydd efter några förhärjande bränder. År 2019 firade Vara småstad 125år!

The Blue Orange

I samband med öppnandet av järnvägslinjen Göteborg-Skara via Vara år 1900 ersattes det första stationshuset från 1867 av det nuvarande. Huset har gått igenom flera förändringar sen dess och fick på 1940-talet reveterade fasader i funkisstil. 2012 invigdes den tyska konstnären Katarina Grosses The Blue Orange, där huset fogats in i konstverket. Konstnären har utgått från passande entré till en ort som sticker ut på ett intresseväckande och ovanligt sätt.  

Tingshuset

Tingshuset, ritat av Lars Kellman, Borås, från 1896 var säte för Barne, Laske, Åse och Viste domsaga. 1973 övertog kommunen skötseln och fram till 2004 sammanträdde kommunfullmäktige i Tingshussalen. Byggnaden är kulturminnesskyddad och vackert renoverad av nuvarande ägare.

Olas gränd

De äldsta husen i Vara är från 1860-talet och återfinns vid Olas gränd, intill kyrkan och nära järnvägen. En del hus är rivna och återskapade i anpassad stil, medan flera är originalhus från tiden. Kvarteret kallas Järven och äldsta huset - kanske Varas äldsta - är Olas gränd nr 5.

Vara kyrka

Vara kyrka från 1902 är uppförd i nygotisk stil. Den är ovanlig i så måtto att den har koret i väster och ingång i öster – det flesta kyrkor är byggda tvärtom. Framför allt interiören är av intresse.

Bengtssonska hemmet

Bengtssonska hemmet, idag församlingshem, är byggt på en plats där en prästgård från medeltiden tidigare legat. Dagens äldsta byggnad är från tidigt 1900-tal och där kan man hälsa på i makarna Johan och Sofia Bengtssons hem i burgen tidstypisk stil.

Bengtssonska magasinet

Bengtssonska havremagasinet var ett av 16 magasin för lagring av spannmål i Vara. Magasinet uppfördes 1867 alldeles intill järnvägen för att man enkelt skulle kunna transportera havre till hamnar i Uddevalla eller Göteborg för vidarebefordran till England. Lagerhuset strax bortom magasinet tog senare över som lagringsplats för spannmål.

Lagerhuset

Lagerhuset syns på långt håll över Varaslätten; ett riktigt landmärke. Staten uppförde den första siloanläggningen 1919 efter ritningar av den kände arkitekten Gunnar Asplund, Stockholm. Flera tillbyggnader har skett genom åren. Det högsta silotornet är 55 m och därmed Varas högsta byggnad. På lite avstånd och i disigt väder kan konstruktionen nästan påminna om en fransk gotisk katedral eller borg.

Stora Torget

Stora Torget var marknadsplats med kreatursmarknad en gång i månaden fram till 1940-talet. Utanför Kommunhuset finns en svit bronsskulpturer av Inger Karlberg, Mölnlycke. Skulpturerna har samlingsbeteckningen Bonden i mitt hjärta och antyder jordbrukets betydelse för Vara kommun. Tre grisar, också i brons, av Martin Hansson, Husaby, finns också i miljön. Mest spektakulärt är monumentet Magna Mater (urmodern) i röd bohusgranit av skulptören Byson, Bertil Y Svensson.

Kronan 

I restaurang Kronan vid Stora Torget finns en plafondmålning från 1928 på innertakets träinfodring. Den utfördes av Varas dåvarande målarmästare Axel Malmström i den då rådande stilen ”art deco” och leder tankarna till kyrkomåleri. Takhöjden är imponerande och kan motiveras av att en biograf tidigare legat här. Sedan 1990-talet har huset använts som restaurang.

Parkskolan

Parkskolan från 1915 är liksom Tingshuset ritat av Lars Kellman, Borås. Skolan är byggd i sen jugendstil i fonden av Drottninggatan sett från järnvägsstationen. Axeln mellan de två punkterna är ett arkitektoniskt grepp för att skapa siktpunkter, tyngd och balans i stadsbilden.

Badhusparken

Badhusparken hyste verkligen från början ett badhus, byggt 1903. Det ersattes på 1970-talet av Allébadet och 2014 i sin tur av Vara Badhus, granne med Vara Konserthus. Numera finns sommartid en italiensk glasspaviljong och en minigolfbana i parken. Här finns också en skulptur i brons benämnd Möllesäck eller Syskon av Jonas Fröding. Den södra halvan av Badhusparken utgörs av en konstnärlig gestaltning av Thomas Bernstrand, Stockholm, och Albin Karlsson, Kode. Konstnärerna har utgått från umgänget mellan människor och skapat möjligheter för olika sätt att umgås.

Conditori Nordpolen

Huset där man hittar Conditori Nordpolen byggdes från början som postkontor och privatbostad åt postmästaren. Efter starten 1903 flyttade Conditoriet hit på 1920-talet. Conditori Nordpolen räknas idag till ett av landets främsta konditorier. Historien om ballongfararen Andrées koppling till Vara kan man läsa i ett av Conditoriets rum.

Karta

Med hjälp av denna Googlekarta kan du enkelt ta dig mellan de olika platserna som ingår i Vara Småstadspromenad. 

 

Missa inte allt annat kul i och runt Vara, spana in mer här!