({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Eveline Johnsson

Levene Äng
Stora Levene

Naturreservat och fornlämningsmiljö

Levene äng är en fornlämningsmiljö och naturreservat på ca 16 hektar i närheten av Levene kyrka. Särskilt värt är ett besök hit på våren när vitsipporna breder ut sig mellan ekarna.

Blommande slåtteräng & vacker picknickplats

Levene äng är den enda större bevarande slåttängen i södra Skaraborg. Ängen sköts idag genom röjning på våren, slåtter i juni och lövtäkt i juli. Därefter väntar betning av markerna, visa därför hänsyn till eventuella djur du stöter på i området.
 
På ängen växer grova ekar, björk och hassel. Medan vitsippan, prästkragen, blåklockan och slåttergubben trivs på de magra markerna. I böran på våren när vitsipporna blommar som mest är det otroligt vackert här vid Levene Äng, väl värt ett picknickbesök.
 

Fornlämningar

Vandra genom det vackra kulturlandskapet med spår efter järnålderns människor. Det första man möts av som besökare är ett stort gravfält med fler än 100 gravar. Mestadels är det runda stensättningar men även en del högar. Både väster och norr om gravfältet ligger två områden med fornåkrar.

Söder om Levene äng, utanför naturreservatet, har flera lämningar efter mänsklig verksamhet hittats – gropar, eldstäder och bostäder. Det var sannolikt här de människor som brukade åkrarna, vallade djuren och begravde sina döda en gång i tiden bodde. Byn övergavs och övergick till slåtteräng när kungen övertog området under medeltiden. 

Hitta hit

Levene äng ligger ca 300 m norr om Levene kyrka. Gratis parkering finns i södra delen av området och det är härifrån du når Levene Äng.

Levene Äng naturreservat

Du får inte...

  • skada och plocka växter i naturen, varken levande eller döda
  • affischera eller ställa dit annan störande anordning
  • tälta, parkera husvagn/husbil
  • göra upp eld
  • framföra cykel, övriga transportmedel
  • parkera annat än på anvisad p-plats

 

Kontaktinformation

Levene äng förvaltas av Länsstyrelsen.

Har du frågor om Varaslätten som besöksmål? Välkommen att höra av dig till Vara kommuns kontaktcenter.


Telefon: 0512-31000


E-post: kommun@vara.se


Upptäck mer i Levene