({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Emil Gottschlag

Nolhagavikens Naturreservat

Vackert beläget naturreservat intill sjön Mjörn

I Alingsås är det nära till naturen. Nolhagaviken är ett av stadens fyra stadsnära naturreservat på totalt 55 ha. Här finns strövområden, fågeltorn och vacker natur.

Promenera runt i vackra Nolhagaviken

I Alingsås är det nära till naturen. Nolhagaviken är ett av stadens fyra stadsnära naturreservat på totalt 55 ha. Den utgörs av nordöstligaste viken av sjön Mjörn och är mycket näringsrik. De grunda bottnarna och den rika växtligheten vid Säveåns mynning har skapat förutsättningar för ett rikt fågelliv. Viken ligger strax utanför Alingsås centrum och är därför ett välbesökt strövområde.

Nolhagaviken är främst känd som en rastlokal för vår- och hösthäckande fåglar. Från fågeltornet som ligger centralt i reservatet och norr ut till Lycksalighetens ö vidtar ett bladvassbälte som övergår i våtmarksmosaik.

Kärret även kallat Kongo,  utvecklas fritt som en tidvis översvämmad naturskog. Här kan du gå på den utlagda spången och uppleva ”urskog” med alla sinnen.

Här kan du studera fågellivet

De vanligaste arterna i vikens artrika häckfågelfauna är skäggdopping, gräsand, sothöna, rörsångare och sävsparv. Mer ovanliga är skedand, småfläckig sumphöna och stenknäck.

Nolhagaviken är dock mest känd som rastlokal för flyttfåglar. Änder, svanar och kanadagäss kan ofta ses i stora flockar på våren och hösten. Under sommaren när det blir lågvatten i sjön blottläggs sand och gyttjebankar där flyttande vadarfåglar brukar rasta.

I alskogen och videsnåren uppehåller sig hackspettar och många olika småfågelarter. Strandängarna har restaurerats och betas numera.

Vi säger bara: njut!

Kontaktinformation

Alingsås kommun

Nolhaga Allé 17

44155 Alingsås


Telefon: +46 322616000


Hemsida: Till hemsida