({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Luise Morich

  • Fotograf: Luise Morich

  • Fotograf: Luise Morich

Lägerplats 99 Sandudden - Knarrbysjön
Åmål

En del av sjösystemet Dalsland Nordmarken

Sandudden - Knarrbysjön ligger ca 1 km norr om badplatsen i Fengersfors vid västra stranden.

Fakta

Eldstäder: 2 

Toaletter: 1 

Vindskydd: 1 

Närmaste lägerplats: ingen i samma sjö.

Sjösystemet Dalsland Nordmarken

Det finns ett hundratal lägerplatser inom sjösystemet Dalsland Nordmarken. Den ideella föreningen DANO har investerat i dessa för att skydda vår ömtåliga natur och för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. Platserna är utvalda med hänsyn till växt- och djurlivet och i överenskommelse med markägaren. De flesta platserna har idag ett vindskydd, alla har en fast iordningsställd eldstad och ekologisk toalett. På lägerplatserna finns för det mesta ved för våra gäster att utnyttja. Veden måste kapas och klyvas. Betänk att den endast får användas i de befintliga godkända eldstäderna som finns på varje lägerplats. Denna service finansieras genom försäljningen av naturvårdskorten. 

Naturvårdskort

Kortet ger dig rättighet att nyttja servicen i sjösystemet. Naturvårdskortet kan köpas online här eller hos kanotuthyraren.

Att bo på en lägerplats kan inte jämföras med att bo på en camping. Lägerplatserna befinner sig mitt i naturen och här vistas man på naturens villkor. De går inte att reservera och man får bara stanna en natt på en och samma plats. De flesta lägerplatser erbjuder förutom vindskydd även ett fåtal tältplatser.

http://dalslandnordmarken.se/sv/shop/ 

Mer information

Välkommen till en oförglömlig upplevelse i sjösystemet Dalsland Nordmarken! Mer information hittar du på www.dalslandnordmarken.se!

Kontaktinformation

Ideell förening DANO

Storgatan 8

66630 Bengtsfors


Telefon: +46 730 61 51 84


E-post: Skicka E-post

Hemsida: dalslandnordmarken.se