({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lena Lindberg Wong

Sankt Nicolai källa
Edsleskog

Pilgrimers paus på vägen

På denna plats återfanns hösten 1990 Sankt Nicolai källa. Hit till källan och till Edsleskogs kyrka vandrade medeltidens pilgrimer.

Källan ska enligt sägnen ha sprungit fram där prästen Nicolaus mördades, när han var på väg för att ge en sockenbo sista smörjelsen. I ett brev till biskop Bengt den andre, daterat den 4 november 1220 i Rom, kallar påven Honorius III den svenske prästen för salig Nicolaus. Detta är den första helgonförklaringen av en svensk.

Under den katolska tiden passerade mängder av pilgrimer Edsleskog på sin vandring mot S:t Olofs grav och Nidarosdomen i Norge. Även källan och Edsleskogs medeltidskyrka var ett pilgrimsmål i sig. Påven Honorius III gav Skarabiskopen Bengt rätt att ge syndernas förlåtelse till alla som besökte kyrkan. I Skara stift upptogs dessutom en särskild Nicolauspeng som gick till Edsleskogs Kyrka.

Vid reformationen fylldes källan med stenar, men rensades på 1700-talet, och användes som vattenhål fram till 1920-talet. I början av 1930-talet drogs en landsväg över källan.

År 1989 började ortsbor och experter från Lödöse museum att leta efter källan. Året därpå hittade de den på 1,5 meters djup nära landsvägen. Rester av den medeltida stentrappan och stenläggningen fanns kvar. Vid utgrävningen sprang en källåder fram, förmodligen den ursprungliga, och källan är åter vattenbärande.