({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Alltorp Tingshuset
Ödskölt

Tingshus från tidigt 1700-tal med bottenstockar av ek från 1500-talet

Alltorps tingshus livas upp varje sommar med ett kollektiv av hantverkare och med café.

Café & hantverksförsäljning 

Alltorps Tingshuset kommer att öppna söndagen den 6 juli och stänga 4 augusti och ha öppet alla dagar mellan kl. 11 och 17. Alltorps Julmarknad håller i caféverksamheten och 14 utställare kommer att medverka i år på Alltorps sommarmarknad.

Projektet drivs genom ett samarbete mellan Bengtsfors Kommun, Alltorps Julmarknad, lokala hantverkare och vuxenskolan.

Om Alltorp Tingshuset

Alltorp blev tingsställe för Vedbo härad år 1693, sedan tingsförhandlingarna flyttat hit från Ödshults mo. Tingshusbyggnaden uppfördes vid slutet av 1700-talet. Den är av timmer i två våningar och klädd med rödfärgad locklistpanel under spåntäckt sadeltak.
Huset har sexdelad plan. Bottenvåningen inrymde gästgiveri samt häradshövdingens bostad, medan tingslokalerna var förlagda till byggnadens andra våning. Såväl häradshövdingens rum som tingssalen har bevarats oförändrade sedan sista tinget hölls 1941.
Parallellt med tingshuset, på andra sidan länsvägen, ligger ett häkte från 1880-talet. Byggnaden är av timmer i en våning. Över ena gaveln finns ett klocktorn samt den klocka med vilken man ringde samman till ting. Förutom arrest innehåller byggnaden stall samt övernattningsrum för tingsbesökare.

 

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Infopoint

Detta är en bemannad turistserviceplats där du som gäst kan hitta grundläggande turistisk information, broschyrer och personlig service.

 

 

Kontaktinformation

Alltorp Tingshuset

Louise Klang

Ödskölt


Telefon: +46 70 8568 145


E-post: Skicka E-post