({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Christiane Dietz

Cykelturer
Dals-Ed

Motion behöver vi alla.

De flesta mindre vägar i kommunen är utmärkta för cykelturer. Även det nätverk av enskilda vägar som har bommar och förbudsskyltar är tillgängligt enligt allemansrätten om man cyklar. Med ett ställ för cyklar på bilen kan man välja att starta cykelturen från andra platser än hemifrån. Ofta har man dessa stängda vägar för sig själv! Ingen trafik, inget buller, man hör fåglarna och hinner med att se vägkantsfloran!

Cykla Öster Om Stora Le

Från Ed kan man komma in på det enskilda vägnätet i området mellan Stora Le och Håbol från Bälnäs eller via en avtagsväg till höger på vägen till Onsöns sopstation. Det finns många sjöar i området. Alla vägsträckor är inte lätta att cykla på. Var beredd på att du kan få leda cykeln.

Cykeltur runt Grann (ca 25 km)

Längs delar av stränderna finns en hel del fritidshus och de enskilda vägarna omkring sjön är delvis stängda för motortrafik. Längs stigen på östra sidan Grann kan du behöva leda cykeln. Planera för en heldag.

Cykla längs Kornsjöarna

Från Kornsjö finns möjligheter att cykla runt Norra Kornsjön och ha kontakt med sjön på flera ställen. Man kan även cykla på småvägar längs nedre delen av Mellan Kornsjön och fortsätta ned till södra änden av Södra Kornsjön. Men man får då ta samma väg tillbaka.

Text & Kartmaterial "Utflyktsguide till naturen i Dals-Eds Kommun " 

Dalslandsleden

Hela leden omfattar 360 km med start och slut i Vänersborg leder till Mellerud, Dals Långed, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda. Dalslandsleden är märkt med röda skyltar och ansluter till Sverigeleden. 

Kontaktinformation

Dalslands Miljö- och Energiförbund


Telefon: +46 534 939 430


E-post: kansli@dalsland.se

Hemsida: dalsland.com