({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Cykla på landet
Grästorp

Cykelrutter i Grästorp

Grästorps kommun är full av små mysiga vägar att cykla på. Det är nära till många utflyktsmål och det finns fina platser att stanna och fika på efter vägen. För att göra det enkelt för besökare, har vi tagit fram två förslag på rutter som passar fint för en härlig stund på cykelsadeln. Rutterna är inte markerade utan utgå från kartan. Glöm inte att använda hjälm och att ta det försiktigt i trafiken!

Snabbfakta

Längd på rutterna:

Tengeneturen 10 km
Salstadsturen: 20 km eller 30 km om Dätterns naturreservat besöks


Båda turerna: Lätt svårighetsgrad

 

Tengeneturen:

Vill du cykla ca en mil på lite mindre vägar i varierad terräng är detta en tur för dig!

Börja vid korsningen Södergatan/Ågatan vid Blomsteraffären och cykla ca 500 m längs Ågatan. På höger sida börjar här ”Tengenepromenaden” en gång/cykelväg som går längs ån Nossan ca 2,7 km till Tengene.

Slingan består av cykelvänligt grus och är lite kuperad. Längs vägen finns några rastplatser och har man tur kan man se bävern simma i vattenbrynet!

Gång/Cykelvägen slutar med en uppförsbacke strax innan Tengene kyrka. Runda ladugården på din högra sida och cykla vidare mellan kyrkan och några byggnader på höger sida. Här fanns förr en lanthandel, mejeri och kvarn och vägen kallades då för Kvarngatan. Stanna gärna och ta en titt på det fina vattenfallet innan brofästet.

 

 

Cykelturen går nu vidare ut på bilväg! Sväng höger och cykla ca 500 m fram till en trevägskorsning, där tar du höger igen ca 500 m till.
På vänster sida står det Plan på en skylt, titta noga och sväng in på denna lite mindre bilväg med grusbeläggning.

Följ denna sträcka som är ca 3,3 km tills du kommer fram till länsväg 47. Här svänger du höger ut på den asfalterande cykelvägen (som löper längs med 47:an) in mot Grästorp igen.

Efter ca 2 km passerar du åter Nossan och är på platsen där du började!

  

Salstadsturen:

En tur som är ca 2 mil lång, ungefär 1/3 på cykelväg och ca 2/3 på bilväg.
Vill man ta en extra sväng på en mil kan man besöka naturreservatet vid Dättern.

Börja vid Kulturhuset och cykla utmed Oskarsgatan, efter ca 500 m fortsätter du i vänsterkurvan längs med Ågatan och där ser du snart ån Nossan på höger sida. Strax efter är du framme vid Grästorps ”trafiktätaste” gata, Södergatan, där du går över till andra sidan länsväg 47.

Här börjar en asfalterad cykelväg utmed 47:an som är ca 3,7 km lång och den slutar intill rondellen vid Värdshuset Tre Älgar. Stora lastbilar brukar ses här så Se upp!

Gå med cykeln över den hårt trafikerade länsväg 44 och cykla vidare på den lilla sidovägen som löper längs med 44:an i ca 2 km. Framme vid sidan om rondellen ”Smärgels kurva” (kallas så efter en bensinstation som tidigare funnits här) cyklar man vidare till höger ut på bilvägen mot Vänersborg.

Platåbergen Hunne- och Halleberg kommer nu allt närmare dig och ca 1,3 km längre fram ligger Flo kyrka på vänster sida. Där finns en runsten för intresserade (alla runstenar i kommunen finns att se och läsa om på sidan  Runstenar i Grästorp 

Annars svänger man här till höger och cyklar ca 2km mot Salstad, ett litet samhälle som i svunna tider haft både affär, postkontor och café samt en tågstation där många resande stigit av och på.

 

 

Idag finns endast ca 25 bostadshus mestadels längs med vägen och när du passerar järnvägsövergången är du strax ur det lilla samhället. På vänster sida syns Dättern skymta, en långgrund vik i Vänern

Efter ca 2 km passerar du Sal kyrka där det finns en runsten ute vid muren. Strax efteråt åker du över ån Nossan igen och efter ytterligare ca 2 km är du framme vid korsningen där Ås kyrka ligger och där du kan göra två vägval. Ås kyrka har också en runsten och den finns att  beskåda inmurad i väggen på kyrkans norra sida. Historien om detta finns att läsa i Runstenar i Grästorp.

 

 

I trevägskorsningen vid kyrkan kan du nu välja att cykla mot Grästorps samhälle eller göra en extra sväng till Naturreservatet vid Dättern.


2 mil
Cykla ca 4 km mot Forshall och ungefär halvvägs passerar du återigen länsväg 44 med mycket trafik i hög hastighet så titta noga innan övergång! Strax innan du är framme vid korsningen där allén börjar kan du på höger sida se det breda vattenfallet i Nossan. Vill du se fallen i Forshall kan du i korsningen välja att cykla rakt fram ca 200 m där platsen för Grästorps Ljusfestival en vecka varje höst lyses upp i mörkret. Här användes förr vattenkraften till sågar och kvarnar. Stanna gärna en stund och njut av forsarnas brus och cykla sen tillbaka längs Forshallsallén in till centrum. I trevägskorsningen tar du höger och cyklar Storgatan fram och snart är du vid Kulturhuset där denna tur började!

 

 

Extra sväng på ca 1 mil på mindre vägar i varierad terräng:
(6 km cykel + 4km promenad ev. cykel) Fortsätt cykla mot Tun och efter ca 1,2 km svänger man vänster mot Sjöryd. Detta är en grusväg på ca 2,3 km och framme finns på höger sida P skyltar och informationstavlor om naturreservatet Dättern med framförallt dess rika fågelliv.

 

 

 

Härifrån kan man ta sig 2km till fots (går nog att cykla) ut till ”Djävulsön” (vars namn är en historia i sig) med fågeltorn och utsikt över Platåbergen Hunne- och Halleberg.

Nöjd med detta tar man sig tillbaka samma väg till korsningen i Ås och fortsätter sen att cykla efter beskrivningen 2 mil.

Oavsett det blir 2 eller 3 mil får man se många vackra vyer i Grästorp kommun!

Fakta om leden

Längd:

Tengeneturen: 10 km
Salstadsturen: 20 km eller 30 km om Dätterns naturreservat besöks

Markering:

Ingen markering, utgå från kartan.

Svårighetsgrad:

Båda turerna är lätta med få backar.

Till störst del går Tengeneturen på cykelväg, resterande del är på bilväg och grusväg.

Salstadsturen är ca 2 mil lång, ungefär 1/3 går på cykelväg och ca 2/3 på mindre bilväg. Om man väljer att åka ut den extra milen till Dätterns naturreservat så är det på grusväg.

Använd hjälm och ta det försiktigt i trafiken!

Start och mål:

Tengeneturen: Börjar och slutar vid korsningen Södergatan/Ågatan vid blomsteraffären. Se karta. 

Salstadsturen: Börjar och slutar vid Kulturhuset på torget i centrum. Se karta. 


 

Hitta hit:

I Västsveriges inland i Grästorps kommun hittar du rutterna. Det tar cirka 1 timme med bil från Göteborg och om du vill åka kollektivt från Göteborg så kan du ta tåget till Trollhättan på cirka 35 minuter och sedan cirka 30 minuter med buss 1 till Grästorp.

Karta:

Kartan hittar du i våra info-points i Grästorp,

Karta på cykelrutter hittar du på Googlemaps, och i tryckt form på infopoints i Grästorps kommun.

Vill du skriva ut informationen?

Här finns en pdf-karta över cykelrutterna och en pdf-fil med beskrivningar.

Kontaktinformation

Kulturhuset

oskarsgatan 25

46730 Grästorp


Telefon: +46 514 580 00