({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Hadia Othman

Runstenar i Grästorp
Grästorp

I Grästorps kommun finns det 13 runstenar på 11 olika platser, du kan hitta mest av dem när du cyklar i cykelrutter.

I karta ser du platser där finns runstenar i kommunen med siffror och här är de:

1 Hyringa Ödekyrkogården

2 Bjärby, Töfta, Börjegården

3 Bjärby, Töfta Lärkegapet

4 Grästorp, Stora Västölet

5 Täng, Ödekyrkogården

6 Håle, Ödekyrkogården

7 Särestad Kyrkogården

8 Ås Inmurad i ytte korväggen

9 Sal, Intill kyrkogården

10 Flo Kyrkogården

11 Flo, Bragnum, Lars Svensgården

I Bjärby kan du hitta tre runstenar, Töfta Börjsgården, Töfta Lärekegapet och Stora Västolet. Dessutom finns i Särestad och Ås runstenar vid respektive kyrka och finns det också två runstenar på Täng och Håle.

 

Snabbfakta

Runstenar ursprung

Runskriftens historia är höjd i dunkel. Forskarna är dock eniga om att runorna har sina rötter i de antika alfabetet- det latinska eller det grekiska.

En del forskare tror att det är goterna vid svarta havet som har konstruerat runorna, men en del vill ha det till att det är germanstammar i central Europa eller herulerna som var boende i syd-Skandinavien.

De äldsta inskrifterna förekommer redan på 200- talet, det skrevs med den 24-typiska urnordiska runraden; på föremål av trä eller metall.

Senast under tidig vikingatid har det nordgermanska språket utvecklats så att man varit tvungen att reducera den 24-typiga runraden till den 16-typiga (se nedan). Denna är den vanligaste i hela Skandinavien.

 

Svenska runinskrifter

I Sverige finns 3500 kända runskrifter på resta stenar, hällar och flyttblock. Västergötland har 200 kända ristningar, varav de flesta är koncentrerade till de äldre kulturområdena Ätradalen, Falbygden, Vadsbo, Skara-Kålland samt Grästorpsbygden som storltserar med inte mindre än 13 stycken runstenar.

Språket på Grästorps runstenar visar släktskap med både danskan och engelskan. Det finns t.ex en sten i Danmark som texten är identisk med stenen i Ås. Stenarna restes alltid så att så många kunde se dem, t ex vid en väg eller bro. De var vackert målade i rött, svart och vitt. Den röda färgen fick man av järnhaltig jord, den svarta av sot och den vita av kalkslam. Det var säkerligen högsta status att på sin mark ha en runsten över sin frände.

 Här kan du läsa om cykelrutter i Grästorp

Kontaktinformation

oskarsgatan 25

46730 Grästorp


Telefon: +46 514 580 00