({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Laxtrappan i Gullspångsälven
Gullspång

Lekplats för unika Gullspångslaxen

Besök Laxtrappan i Gullspång där den unika Gullspångslaxen leker på höstkanten. En laxtrappa har anlagts i den nedre och brantaste delen av Gullspångsforsen för att underlätta för lax och öring att nå lekplatsen nedanför dammluckorna i kraftverksdammen.

Världsunik art
I Gullspångsälvens strömmande vatten lever den unika Gullspångslaxen, en art som bara leker naturligt på ett ställe i världen. Älven rinner genom Gullspångs samhälle och förbinder de båda sjöarna Skagern och Vänern med varandra. Sida vid sida med laxen lever även Gullspångsöringen som också trivs bra och frodas här.

Hösten en tid för lek
Du är välkommen att göra ett besök vid trappan året om, men en rikare upplevelse får du under laxens och öringens lektid, som i regel pågår under oktober och november. För bästa möjliga chans att få syn på de lekande fiskarna så rekommenderar vi dig att promenera upp via den så kallade laxstigen till den lugnare lekplatsen cirka 400 meter uppströms.

Utflyktsplats med tips
På plats finns information på en tavla vid sidan om den gamla järnvägsbron som berättar mer om arten och dess förutsättningar. Under lektiden är det bra att ta med dig polariserande solglasögon, de underlättar för att få syn på fiskarna. Även lite tålamod kan behövas för det är ibland inte helt enkelt att få syn på fiskarna i det mörka vattnet då lekdräkten gör att de är mörkare än vanligt. Det går fint att ta med matsäck -bord och bänkar finns. 

Laxtrappans historia
Under tidigt 1900-tal byggdes en kraftverksdamm i Gullspång för att utvinna vattenkraft ur den stora Gullspångsforsen. Därmed blockerades Gullspångslaxens naturliga väg till lekplatsen i sjön Skagern, och delar av älvfåran torrlades. Laxens normala miljö blev förstörd och arten var nära att försvinna. 2004 startade Projekt gullspångslaxen, med syfte att bevara det lilla laxbeståndet som fanns kvar. En laxtrappa anlades i den nedre och brantaste delen av Gullspångsforsen.

Nya lekområden
Laxtrappan har byggts genom att forsens botten har sprängts ut stegvis och små bassänger har skapats genom gjutna "trappsteg". Hela minimivattenföringen släpps fram genom fiskvägen, vilket underlättar för lax och öring att hitta upp. Tillsammans med de åtgärder som genomförs i Gullspångsforsen innebär detta att nya lek- och uppväxtområden skapas i en tidigare torrlagd del av älven och laxen kan nu åter vandra upp hit för att leka.

Här kan du se en kortfilm om Gullspångsälven och laxtrappan.

Vägbeskrivning
Från väg 26, sväng in till Gullspång centrum. Följ Storgatan och passera centrumkärnan, parkera vid anvisad parkering på vänster sida av vägen (Brogatan). Under lektiden finns sedan småskyltar som visar till trappan och lekplatsen. Extra parkeringsplatser finns vid parkeringen vid Fortums lokal. Busshållplats finns i Gullspångs centrum, ca 600 meter från Laxtrappan.

Kontaktinformation

Gullspångs kommun - turistorganisationen

Torggatan 19

54832 Hova


Telefon: +46 50636100


E-post: turist@gullspang.se

Hemsida: gullspangslaxen.se/