({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Oscar Mattsson

Naturområden

Lerums kommun har en rik, lättillgänglig och tilltalande natur som ett av sina kännemärken. Denna natur ser kommunen som en av sina allra viktigaste tillgångar både för att locka människor till bosättning och verksamhet och för att skapa en god livskvalitet.

Naturområden

Naturen i Lerum kännetecknas av värdefulla ekmiljöer, stora blandskogar, strömmande vatten som är viktiga för lax och kungsfiskare, lövskogar och öppna ravinlandskap. Tre stora sjöar och ett stort antal mindre ger sällsynt goda förutsättningar för naturupplevelse i form av båtliv, fiske, bad, kanoting och skridsko.

Mjörn och Säveån

Sjön Mjörn med sin stora yta, sin skärgård, sina naturligt präglade stränder och sitt rika fisk- och fågelliv är en alldeles särskild tillgång. Härtill kommer den rakt igenom tre tätorter vackert strömmande, lövskogsomgärdade Säveån, med goda förutsättningar både för strövande och för högklassigt sportfiske. Kring ån och de stora sjöarna finns en rikedom på tätortsnära vackra lövskogar, hagmarker och andra trädmiljöer, ofta med karaktär av herrgårdsskog, med rikligt med gamla grova ädellövträd. Det böljande lummiga strövvänliga herrgårdslandskapet blandas med dramatiskt markerade, svårtillgängliga bergsbranter kring sjöarna.

Vite mosse

Vite mosse som är av riksintresse för naturvården, ligger i Vättlefjäll. Här kan du fortfarande uppleva ljunghedarna som fanns i riklig mängd på 1800-talet. Här kan man se och höra nattskärran. Den ovanliga blomman klockgentiana växer i Vite mosse, värdväxt för den sällsynta alkonblåvingen. Till Vite mosse kommer man genom att åka mot Tolsjöhult.

Kulturmiljöer kring Lärjeåns dalgång, Östad by, Sävidsbo och Kålkulla

På flera håll finns vackra kulturlandskap med långa historiska rötter som med fördel kan upplevas via cykelturer från tätorterna. Utgå från Stannums gamla stationshus och följ gamla banvallen cykelbana genom Lärjeåns dalgång. Östad by når du om du utgår från Östad kyrka och cyklar västerut. Utgår du från Aspenäs Herrgård kan du cykla genom Sävidsbo och Kålkulla.