({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Skallsjögården
Floda

Den aktiva hembygds- och fornminnesföreningen Skallsjö brinner för bevarande, traditionella evenemang för att aktivera barnfamiljer och självklart den numera populära forntidsvandringen mellan Floda och Stenkullen.

Skallsjö hembygds- och fornminnesförening 

Föreningen bildades 1955 av drivna 30-50 åringar som ville skapat något alldeles extra på platsen Skallsjö. Idag är det cirka 250 medlemmar, men det finns en önskan om att bli än fler aktiva.

Hembygdsföreningens första stora projekt var tillkomsten Skallsjögården. Av Skallsjö kommun fick föreningen 1962 tillgång till förutvarande Skallsjö Skattegård. Denna byggnad, vars ålder är ett par hundra år, återställdes till sitt äldre skick i så stor utsträckning som var möjligt. Denna gård är en av de fem gårdar som förr utgjorde Skallsjö by. 

Evenemang och sammankomster

Idag satsar föreningen på att locka barnfamiljer och kommande generationer. Bland annat anordnas en årlig hembygdsdag på nationaldagen med gratis hästskjuts och ponnyridning för de små, samt matning och klapping av lamm och kycklingar. Andra advent anordnas enligt tradition en hederlig tomtestuga, dit alla barn kan lämna sina önskelistor och äntligen få träffa Tomen. I övrigt arrangeras också lie-slåtter, hembygdsvandringar, bildvisning och gästföreläsningar. Vårt mål är att hålla liv i det arv vi getts och låta kommande generationer ta del av vår kära historia.

Nyhet - forntidsvandring

En mängd påträffade lösa fornfynd kring Skallsjögården, Floda och Stenkullen verkar spänna över alla årtusenden från istidens slut och framåt. Dessa visar hur levnadsförhållanden och tidsepoker har skiftat, och nu är det beviljade leader-projektet och arbetet med att tillgängliggöra dessa berättelser för allmänheten i slutfas. Våren 2022 invigdes vandringsleden; Skallsjö by - en forntidsvandring, där flera informationstavlor och hänvisningar placerats ut för att du ska kunna navigera rätt på den 7,5 kilometer långa vandringen mellan Floda och Stenkullen. Upptäck äldre kyrkoruin, stenåldersboplatser, gravfält från järnåldern och mycket mer.

Läs mer om forntidsvandring

 

Kontaktinformation

Skallsjögården/Skallsjö hembygdsförening

Skallsjö Skattegårdsväg 10

44832 Floda


Telefon: +46


E-post: info@skallsjo.nu

Hemsida: skallsjo.nu/