({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Stefan Hornebrant

Islandsberg
Grundsund

Vandringsled mot fyrhuset på klippan

Söder om Grundsund sticker Skaftös sydligaste udde ut – Islandsberg. Området är kargt, nästan trädlöst, ljungbevuxet och ju längre ut man kommer mot udden friskar vinden i. En vandringsled leder mot udden och fyrplatsen på den mäktiga klippan. Därifrån har man en storslagen vy ut över skärgården.

Vandringsleder med digitala kartor finns här

Vandra ut och möt havet på Islandsberg

Från Grundsund kan man vandra vidare på en enkel vandringsled ut mot Islandsberg. Det sägs att platsen fått sitt namn efter Island, eftersom landskapet är kargt och nästan trädlöst. Området består av gnejs med stort inslag av glimmer. Om man har appen geocaching, kan man med fördel leta skatter.

Hitta ut till fyrplatsen

Vid bilinfarten mot Grundsund står skylten som visar vägen ut mot Islandsberg. Man gör bäst i att parkera bilen vid ladan eller tidigare. Ute på Islandsberg finns inga möjligheter till parkering. Till en början är vägen bred och grusad, men smalnar senare av genom ett skogsparti. Skyltar visar vägen mot Islandsberg och fyrplatsen.  Efter cirka 1,6 km ser man Gullholmen rakt söderöver. Därifrån viker stigen mot fyrplatsen av. Leden är inte så tydligt utmärkt, men stigen är väl trampad. Stavar eller en vandringskäpp är bra att ha vid ett par blötare passager. 

Storslagen utsikt över Skärgården

Längst ut på udden har man en storslagen utsikt över skärgården med Gullholmen i söder och Gåsö i norr. Rakt fram ligger västerhavet. Enligt erfarna fiskare var det här som den värsta sjön byggdes upp och farvattnet mellan Gullholmen och Islandsberg har varit fruktat i alla tider. Vinden friskar i och vågorna vräker mot den 35 meter höga klippan som även sträcker sig 30 meter lodrätt ner under havsytan.

Fyrplatsen på Islandsbergs huvud

Fyrplatsen med det gamla fyrhuset genomskärs av två djupa vattenfyllda sprickor, varav den södra användes som hamn. Huset byggdes som ett kombinerat fyr- och bostadshus år 1883. Fyrfunktionen var inrymd i ett vindsrum på den utbyggda västra gaveln. Över så gott som hela gaveln ut mot havet sträcker sig en fönsterrad, och under den löper fyraltanen med vitmålat räcke. Hela gavelutbyggnaden mot väster har, till skillnad från det övriga huset, målats vit, för att synas bättre som dagmärke från sjösidan. Den gamla fyren lyste fram till 1938 och ersattes då av en obemannad Aga-fyr lite norr om de gamla fyrhusen. Uppifrån bergskrönet leder en stentrappa ned till fyrplatsen. Fyrhuset är numera ett privatägt sommarhus. Om grinden är öppen är det tillåtet att besöka udden, men då innehavarna är där är grinden stängd och man får stanna på klipporna ovanför.

Översiktskarta gång- och cykelleder

Vrakevik och Tornet

Från leden ut till fyrplatsen kan man göra en avstickare/omväg ner till Arsund och badplatsen Vrakevik. Det är också möjligt att följa Runes stig till Tornet på vägen ut till Islandsbergs huvud.

Kontaktinformation


Telefon: +46


E-post: info@skafto.nu