({{search.Data.length}} results)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
two persons hiking in the woods

Photographer: HENRIK TRYGG

FRIHETEN TIL Å UTFORSKE VEST-SVERIGE

Sverige har i likhet med Norge en allemannsrett som gjør at du fritt kan vandre, klatre, sykle, ride eller seile i den svenske naturen. Dermed kan du streife fritt rundt i Vest-Sverige så lenge du viser hensyn til flora og fauna – eller ikke er til sjenanse for andre.

Allemannsretten i Sverige og Norge er relativt likt utformet. Den største forskjellen er at svenskenes «allemansrätten» er en uskreven sedvanerett, mens retten i Norge er nedfelt i Friluftsloven.  

Uansett betyr dette at du med få unntak har samme tilgang til naturen når du ferierer i Sverige som når du ferdes i Norge: Du kan gå turer og sykle gjennom skoger eller langs kyststier, svømme og padle kajakk i innsjøer og hav, plukke bær og sopp, campe, fiske, seile, klatre eller på andre måten hygge deg fritt i naturen. Friheten du får igjennom allemannsretten gir deg unike muligheter til å utforske Vest-Sverige.

Retten til å ferdes fritt

Med denne friheten følger det selvsagt et ansvar, og dette oppsummeres av det svenske Naturvårdsverket i setningen «Inte störa – inte förstöra».

Ellers kan denne kortfilmen gi deg en bedre forståelse av «Inte störa – inte förstöra».

Allemannsretten i Sverige på fire minutter

Dette er tillatt

Ulike aktiviteter kan ha forskjellig påvirkning på naturen. Her kan du finne ut mer om ansvaret som ligger rundt aktivitetene på Naturvårdsverkets nettsider.

 

Opplev naturen i Vest-Sverige

Ta med deg turstøvlene, sykkelen og badedrakten og opplev det vestsvenske friluftslivet på sitt beste.

Her kan du se alle naturopplevelsene i Vest-Sverige

Photographer: Roger Borgelid