({{search.Data.length}} results)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
two persons hiking in the woods

Photographer: HENRIK TRYGG

Friheten til å utforske Vest-Sverige

Sverige har i likhet med Norge en allemannsrett som gjør at du fritt kan vandre, klatre, sykle, ride eller seile i den svenske naturen. Dermed kan du streife fritt rundt i Vest-Sverige så lenge du viser hensyn til flora og fauna – eller ikke er til sjenanse for andre.

Hva innebærer Allemannsretten?

Allemannsretten i Sverige gir mennesker rett til å besøke og utføre aktiviteter i naturen, som for eksempel å vandre, plukke bær og sopp, fiske og telte under forutsetning av at man respekterer naturen og ikke forstyrrer tomteeiere eller dyreliv. Allemannsretten er ingen lov, men den er omgitt av lover. Alle som oppholder seg i den svenske naturen har et felles ansvar for å følge de rettigheter og plikter som er inkludert i allemannsretten.

Allemannsretten i Sverige på fire minutter

Allemannsrettens regler:

Dette får du gjøre i henhold til allemannsretten

I henhold til allemannsretten har du blant annet rett til å:

 • Vandre, sykle, padle og gå på ski på områder som ikke er innhegnet og som ikke benyttes til avling, selv om den eies av andre.
 • Plukke ville bær, sopp og blomster, samt fiske i sjøer og vassdrag, forutsatt at du har gyldig fiskekort.
 • Telte enkeltdøgn i naturen.

Dette får du IKKE gjøre i henhold til allemannsretten

I henhold til allemannsretten er det ikke tillatt å:

 • Foreta inngrep på noen andres grunn eller avlinger, det gjelder uansett om du går, sykler eller går på ski.
 • Telte i nærheten av bolighus eller forankre båten og gå i land ved strand som tilhører en tomt.
 • Skade dyr, trær eller plukke fredede vekster.

Hvor gjelder IKKE allemannsretten?

Allemannsretten gjelder i prinsippet overalt i Sverige, men det er visse unntak:

 • Private boligtomter og sommerhytter er ikke en del av allemannsretten.
 • Innhegnede områder. Områder som er innhegnet eller tydelig avgrensede, for eksempel private hager eller jordbruksareal, omfattes ikke av allemannsretten.
 • Nasjonalparker, naturreservat og vernede områder. I nasjonalparker, visse naturreservat og vernede områder kan det finnes spesifikke regler som begrenser visse aktiviteter for å beskytte spesielt utsatte miljøer og arter.
 • Allemannsretten gjelder ikke på golfbaner.
 • Forbudet områder. Det kan finnes områder der spesielle forbud gjelder, for eksempel militære anlegg, gruver, fabrikker eller andre områder som er stengt for allmenheten av sikkerhetsgrunner.

 

Vernede naturområder

I vernede områder, for eksempel nasjonalparker og naturreservat, gjelder særskilte bestemmelser som skal beskytte natur og kultur. Restriksjonene gjelder for både grunneiere og besøkende, og er unike for hvert enkelt område. Ofte står gjeldende restriksjoner skiltet ved inngangen til et vernet område.

Les mer: Allemannsretten i vernede områder

 

Allemannsretten – Liste over regler for ulike aktiviteter

Vandring og løping

Du kan gå og springe nesten overalt i naturen, men det er visse unntak.

 • Du får ikke gå over privat eiendom hvis du forstyrrer de som bor der.
 • Du får ikke gå på dyrket mark.
 • Allemannsretten gjelder ikke på golfbaner.

Sykling

Du kan sykle både i naturen og på vanlige veier, men husk følgende:

 • Du kan ikke sykle over andres tomt, eller på dyrkede områder.
 • Unngå å sykle på myke stier på våren og høsten når bakken er fuktig.
 • Unngå å sykle på fjellknauser, i lavmark og ømtålige enger.

Padle, bade og kjør båt

Allemannsretten til lands og til vanns

 • Generelt strandvern gjelder ved havet, alle innsjøer og vassdrag.
 • Du får gå i land, bade, ankre og fortøye midlertidig ved strender som ikke tilhører en tomt, eller som er fuglereservat.
 • Fortøyning over lenger tid krever tillatelse fra grunneier.

Plukk blomster, bær og sopp

Du må gjerne plukke ville blomster, bær og sopp, dog ikke fredede arter.

 • Det er ikke tillatt å hugge ned eller på annen måte skade voksende trær eller større busker.
 • Visse vekster er fredede, og skal ikke plukkes. Les deg opp på hvilke regler som gjelder den enkelte vekst.

Telting i naturen

 • Du får telte et og annet døgn i naturen, men ta hensyn til grunneier og ikke gjør inngrep i naturen.
 • Det er ikke tillatt å sette opp telt i nærheten av bolighus eller beiteområder. 
 • Visse kommuner har særskilte regler knyttet til camping i parker, idrettsområder og friluftsområder. 

Åpen flamme

Bål er stemningsfullt hvis det foregår på korrekt måte.

 • Velg et egnet sted å lage bål, der det ikke er risiko for at ilden sprer seg eller skader bakken. Det er ikke tillatt å tenne bål direkte på fjellknauser.
 • Bålforbud kan gjelder ved tørke. Følg med på kommunens og brannvesenets hjemmesider.

Hunder i naturen

Husk på dette når du har med deg hunden i naturen.

 • Året rundt må man holde oppsikt med hunden så den ikke jager vilt.
 • I perioden 1. mars til 20. august er det båndtvang for å beskytte pattedyr og hekkende fugler.
 • I Sveriges nasjonalparker er det båndtvang for hunder året rundt.

Fiske

Fiske er ikke inkludert i allemannsretten (heller ikke jakt).

 • Du får fiske fritt med fiskestang langs kysten, men i de fleste innsjøer må du kjøpe fiskekort av den som eier fiskeretten. Det er ditt ansvar å finne ut hvilke regler som gjelder hvor.
 • Det er forbudt for fritidsfiskere å selge fangst fra havet.

Ri hest

Som rytter må du vise ekstra hensyn når du befinner deg på privat eiendom.

 • Det er ikke tillatt å ri på jordstykker eller i områder der det er risiko for å skade bakken.
 • Det er tillatt å ri på veier så lenge veien ikke tar skade.
 • Ridning kan være forbudt på oppmerkede stier og i skispor.

Gå på ski

Skikjøring følger stort sett de samme reglene som vandring, med noen tillegg.

 • Det er tillatt å gå på eller kjøre ski over dyrket mark som er dypfrossen eller dekket av snø.
 • Golfbaner kan skades også vinterstid, så der må avsperringer respekteres.
 • Avgifter for skikjøring kan forekomme på visse skianlegg.

Klatring

Visse momenter i klatring krever at du viser ekstra hensyn overfor dyr og natur.

 • Mange naturlige klatreområder ligger plassert der det fins sensitive og sjeldne dyre- og vekstarter. Sørg for at du har kunnskap om hvordan du best beskytter naturen.
 • Unngå fjellhyller og sprekker der fugler hekker på våren.

Du kan lese mer om allemannsrettens regler på Naturvårdsverkets hjemmeside.

 

Lokale restriksjoner

Her kan du lese om hvilke lokale regler som gjelder i noen av de mest populære naturområdene i Västra Götaland.

Kosterhavets nasjonalpark

Tivedens nasjonalpark

Djurö nasjonalpark

Tresticklan nasjonalpark

Hornborgasjøen

Sjøfuglreservater og selreservater på Vestkysten

Väderöarna

Sjøsystemet Dalsland Nordmarken