({{search.Data.length}} results)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
two persons hiking in the woods

Photographer: HENRIK TRYGG

Allemandsret i Sverige

I Sverige har du frihed til at udforske naturen og dens glæder. Og som mange andre vigtige ting i livet er det ganske gratis. Du skal bare have respekt for flora og fauna, og efterlade det, som det var, da du kom – så fremtidige generationer også kan få glæde af allemandsretten.

Hvad indebærer allemansrätten?

I Sverige har man det man kalder en allemandsret (svensk: allemansrätt), som betyder "hver mands ret". Allemandsretten i Sverige giver folk ret til at opholde sig i og færdes i naturen, hvor man fx vandrer, plukker bær og svampe, fisker eller camperer, forudsat at man respekterer naturen og ikke generer lodsejere eller dyreliv. Det er ikke en lov i sig selv, men den beskyttes af en række love. Alle, der opholder sig i den svenske natur, har et medansvar for at følge de rettigheder og forpligtelser, der er inkluderet i allemandsretten.

Allemandsretten i Sverige forklaret på fire minutter.

Allemansrättens regler:

Allemandsretten giver dig blandt andet ret til at:

 • Vandre, cykle, sejle i kajak og kano og stå på ski på jord, der ikke er indhegnet og ikke bruges til landbrug, selvom det ejes af en anden.
 • Plukke vilde bær, svampe og blomster samt fiske i søer og vandløb, forudsat at du har et gyldigt fisketegn.
 • Campere enkelte dage i naturen.

 

Det må du IKKE gøre i henhold til allemandsretten:

 • Betræde andres jord eller afgrøder, dette gælder uanset om du går, cykler eller står på ski.
 • Slå lejr i nærheden af ​​beboelsesejendomme eller forankre båden og gå i land ved en strand, der hører til en grund.
 • Skade dyr, træer eller plukke beskyttede planter.

 

Hvor gælder allemandsretten IKKE?

Allemandsretten gælder i princippet overalt i Sverige, men der er visse undtagelser:

 • Jordlodder. Private boliggrunde og sommerhuse er ikke en del af allemandsretten.
 • Indhegnede områder. Arealer, der er indhegnede eller tydeligt afgrænsede, såsom private haver eller landbrugsjord, er ikke omfattet af allemandsretten.
 • Nationalparker, naturreservater og beskyttede områder. I nationalparker, nogle naturreservater og beskyttede områder kan der være specifikke regler, der begrænser visse aktiviteter for at beskytte særligt følsomme miljøer og arter.
 • Golfbaner. Allemandsretten gælder ikke på golfbaner.
 • Forbudte områder. Der kan være områder, hvor der gælder særlige forbud, såsom militære installationer, miner, fabrikker eller andre områder, der er lukket for offentligheden af ​​sikkerhedsmæssige årsager.

 

Fredet natur

I fredede områder, for eksempel nationalparker og naturreservater, er der særlige regler for at beskytte natur og kultur. Begrænsningerne gælder for lodsejere såvel som besøgende og er særlige for hvert område. Ofte er gældende restriktioner opsat på skilte ved indgangen til et fredet område.

Læs mere: Allemandsretten i fredede områder

 

Allemandsretten - Liste over regler for forskellige aktiviteter

Vandre- og løbeture

Du må gå og løbe næsten overalt i naturen, men der er nogle undtagelser:

 • Du må ikke gå hen over andres ejendom eller så tæt på huse, at du generer dem, der bor der.
 • Du må ikke gå på dyrkede marker eller plantager.
 • Allemandsretten gælder ikke på golfbaner.

Cykling

Du må cykle både i naturen og på private veje, men husk følgende:

 • Du må ikke cykle over andres grund eller beplantede arealer.
 • Undgå at cykle på bløde stier i foråret og efteråret, når jorden er våd.
 • Undgå at cykle på klippefremspring, landskaber dækket med lav og sarte enge.

Padle, svømning og sejlads med båd

 • Allemandsretten gælder både til lands og til vands.
 • Generel strandbeskyttelse gælder for havet, alle søer og vandløb.
 • Du må gå i land, svømme, kaste anker og midlertidigt fortøje ved en strand, der ikke hører til en grund, eller som er omfattet af fuglefredning.
 • Længerevarende fortøjning kræver tilladelse fra grundejer.

At plukke blomster, bær og svampe

 • Du må gerne plukke vilde blomster, bær og svampe, men ikke hvis de er fredede.
 • Du må ikke fælde eller på anden måde beskadige voksende træer eller større buske.
 • Nogle planter er fredede og må slet ikke plukkes. Læs hvad der gælder for hver plante.

Overnatning i telt i naturen

 • Du må gerne sætte telt op i naturen i nogle dage, men pas på ikke at genere lodsejeren eller gøre skade på naturen.
 • Du må ikke sætte telt op i nærheden af ​​beboelsesejendomme eller på græsningsarealer.
 • Nogle kommuner har særlige regler for at sætte telt op i parker, idrætsområder og udendørsarealer. Du er selv ansvarlig for at finde ud af, hvad der gælder.

At tænde bål

 • At tænde bål er stemningsfuldt, hvis det gøres under de rigtige forhold.
 • Vælg et sted til ilden, hvor der ikke er risiko for, at den spreder sig eller beskadiger jorden. Du må ikke brænde direkte på en klippeflade.
 • Brandforbud kan gælde i tørt vejr. Hold øje med Länsstyrelsens og Räddningstjänstens hjemmeside.

Fiskeri

 • Fiskeri er ikke omfattet af allemandsretten (heller ikke jagt).
 • Du kan fiske frit med fiskestang langs havkysten, men i de fleste søer skal du købe fisketegn hos den, der har fiskeretten. Det er dit ansvar at finde ud af, hvad der gælder hvor.
 • Det er forbudt for fritidsfiskere at sælge fangst fra havet.

Ridning

 • Som rytter skal du udvise ekstra hensyn, når du rider på andres jord.
 • Du må ikke ride på byggegrunde, private grunde eller i områder, hvor der er risiko for at beskadige jorden.
 • Det er tilladt at ride på privat vej, så længe vejen ikke bliver beskadiget.
 • Ridning kan være forbudt på afmærkede motionsstier og skiløjper.

Skiløb

 • Skiløb følger stort set de samme regler som vandring med enkelte tilføjelser.
 • Det er tilladt at gå eller stå på ski over agerjord, der er hårdtfrossen eller snedækket.
 • Golfbaner kan blive beskadiget selv om vinteren, så afspærringer skal respekteres der.
 • Gebyrer for skiløb kan være gældende på nogle anlæg.

Klatring

 • Visse moment i klatringen kræver, at du viser ekstra hensyn til dyr og natur.
 • Mange naturlige klatremiljøer er placeret, hvor der er følsomme og usædvanlige dyre- og plantearter. Sørg for at have viden om, hvordan du bedst beskytter naturen.
 • Undgå klippeafsatser og sprækker, hvor fugle yngler om foråret.

 

Du kan læse mere om allemandsrettens regler på Miljøstyrelsens hjemmeside.