({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
två personer vandrar i skog

Fotograf: HENRIK TRYGG

Allemansrätten och dess regler

Tack vare den svenska allemansrätten kan vi vistas i naturen i stort sett var vi vill. Det är en unik möjlighet, men det kräver också att vi respekterar vissa regler. Huvudregeln är "inte störa - inte förstöra".

 

Vad innebär allemansrätten?

Allemansrätten i Sverige ger människor rätten att vistas och utföra aktiviteter i naturen, såsom att vandra, plocka bär och svamp, fiska och tälta under förutsättning att man respekterar naturen och inte stör markägare eller djurliv.

Allemansrätten är ingen lag, men den omges av lagar. Alla som vistas i den svenska naturen har ett gemensamt ansvar för att följa de rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. 

Naturvårdsverkets informationsfilm om allemansrätten.

 

Allemansrättens regler:

Detta får du göra enligt allemansrätten

Enligt allemansrätten har du bland annat rätt att:

 • Vandra, cykla, paddla och åka skidor på mark som inte är inhägnad och som inte används för odling, även om den ägs av någon annan.
 • Plocka vilda bär, svamp och blommor, samt fiska i sjöar och vattendrag, förutsatt att du har giltigt fiskekort.
 • Tälta enstaka dygn i naturen.

Detta får du INTE göra enligt allemansrätten

Enligt allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • Beträda någon annans inhägnade mark eller planteringar, det gäller oavsett om du går, cyklar eller åker skidor.
 • Tälta nära boningshus eller förankra båten och gå i land vid strand som tillhör en tomt.
 • Skada djur, träd eller plocka fridlysta växter.

 

Var gäller INTE allemansrätten?

Allemansrätten gäller i princip överallt i Sverige, men det finns vissa undantag:

 • Tomtmarker. Privata bostadstomter och sommarstugor är inte en del av allemansrätten.
 • Inhägnade områden. Områden som är inhägnade eller tydligt avgränsade, till exempel privata trädgårdar eller jordbruksmarker, omfattas inte av allemansrätten.
 • Nationalparker, naturreservat och skyddade områden. I nationalparker, vissa naturreservat och skyddade områden kan det finnas specifika regler som begränsar vissa aktiviteter för att skydda särskilt känsliga miljöer och arter.
 • Golfbanor. Allemansrätten gäller inte på golfbanor.
 • Förbudsområden. Det kan finnas områden där särskilda förbud gäller, till exempel militära anläggningar, gruvor, fabriker eller andra områden som är stängda för allmänheten av säkerhetsskäl.

 

Skyddad natur

I skyddade områden, till exempel nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Restriktionerna gäller såväl markägare som besökare och är unika för varje område. Ofta finns gällande restriktioner uppsatta på skyltar vid ingången till ett skyddat område.

Läs mer: Allemansrätten i skyddade områden

 

Allemansrätten – Lista över regler för olika aktiviteter

Vandra och springa

Du får vandra och springa nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag.

 • Du får inte gå över någon annans tomt eller så nära hus att du stör de som bor där.
 • Du får inte gå på växande åkrar eller planteringar.
 • Allemansrätten gäller inte på golfbanor.

Mer om vandring

Cykla

Du får cykla både i naturen och på enskilda vägar, men tänk på följande.

 • Du får inte cykla över någon annans tomt eller planterade områden.
 • Undvik att cykla på mjuka stigar under vår och höst när det är blött i marken.
 • Unvik att cykla på berghällar, lavmarker och känsliga ängar.

Mer om cykling

Paddla, bada och åka båt

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. 

 • Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag.
 • Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt eller som är fågelskyddad.
 • Längre tids förtöjning kräver tillåtelse från markägaren.

Mer om båtliv

Plocka blommor, bär och svamp

Du får gärna plocka vilda blommor, bär och svamp, men inte om de är fridlysta.

 • Du får inte hugga ner eller på annat sätt skada växande träd eller större buskar.
 • Vissa växter är fridlysta och får inte plockas alls. Läs på vad som gäller för respektive växt.

Mer om växter

Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen, men tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

 • Du får inte tälta nära boningshus eller på använd betesmark. 
 • Vissa kommuner har särskilda regler om camping i parker, idrottsområden och friluftsområden. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller.

Mer om tältning

Tända eld

Att tända en lägereld är stämningsfullt om det görs under rätt förhållanden.

 • Välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark. Du får inte elda direkt på berghäll.
 • Eldningsförbud kan råda vid torrt väder. Håll koll på länsstyrelsens och räddningstjänstens hemsida.

Mer om eldning

Hundar i naturen

Tänk på detta när du har med dig hunden i naturen.

 • Året runt gäller att ha uppsikt på hunden så att den inte förföljer vilt.
 • Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund kopplad för att skydda däggdjur och fåglar som får ungar.
 • Hundar ska alltid vara kopplade i alla Sveriges nationalparker.

Mer om hundar

Fiska

Fiske ingår inte i allemansrätten (inte heller jakt).

 • Du får fiska fritt med fiskespö längs havskusten, men i de flesta insjöar behöver du köpa fiskekort av den som har fiskerätten. Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller.
 • Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja fångst från havet.

Mer om fritidsfiske

Rida häst

Som ryttare behöver du visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

 • Du får inte rida på tomtmark eller i områden där det är risk att skada marken.
 • Det är tillåtet att rida på enskild väg så länge vägen inte tar skada.
 • Ridning kan vara förbjuden på markerade motionsspår och skidspår.

Mer om ridning

Åka skidor

Skidåkning följer i stort sett samma regler som vandring, med några tillägg.

 • Det är tillåtet att gå eller åka skidor över åkermark som är hårt frusen eller snötäckt.
 • Golfbanor kan skadas även vintertid så där måste avspärrningar respekteras.
 • Avgifter för skidåkning kan förekomma på vissa anläggningar.

Mer om skidåkning

Klättra

Vissa moment i klättringen kräver att du visar extra hänsyn mot djur och natur.

 • Många naturliga klättermiljöer ligger där det finns känsliga och ovanliga djur- och växtarter. Se till att du har kunskap om hur du bäst skyddar naturen.
 • Undvik klippavsatser och skrevor där fåglar häckar på våren.

Mer om klättring


Du kan läsa mer om allemansrättens regler på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Lokala restriktioner

Här kan du läsa om vilka lokala regler som gäller i några av de mest populära naturområdena i Västra Götaland.