({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Roger Borgelid

Organisation och projektägare

Business Region Göteborg har varit projektägare och har tillsammans med Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co drivit projektet. Projektgruppen bestod vid projektets slut av Ywonne Genberg från Business Region Göteborg, Karin Gesouli från Turistrådet Västsverige och Camilla Rolfsman från Göteborg & Co. Projektet har varit bemannat med tre projektledare, kommunikatör, controller och administratör.

Samtliga roller har varit deltidsuppdrag inom ramen för respektive persons anställning. Projektledarens uppgifter har varit att planera, driva, genomföra och följa upp projektets verksamhet. Business Region Göteborgs projektledare har också ansvarat för de affärsutvecklande insatserna inom företagsutvecklingen. I projektet har produktutvecklande insatser genomförts av projektledarna hos Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co. Projektgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att arbeta med samverkansmodellen, delta i möten, skapa företagskontakter, samordna och koordinera produktutvecklingen samt planera och genomföra aktiviteter.

Ywonne Genberg och hennes företrädare Eva Källrot har ansvarat för projektets genomförande samt ansvarat för de affärutvecklande delarna inom företagsutvecklingen. Karin Gesouli och hennes företrädare Linda Sturk har ansvarat för projektet och de produktutvecklande delarna och marknadsföringen. Camilla Rolfsman och hennes företrädare Petra Gamerdiner, Lise Backby Moberg, Jessica Westh och Sara Sundeus har varit ansvariga för projektets delar samt produktutveckling och marknadsföring.

Projektgruppen har även involverat delar av de tre organisationernas ordinarie personal i projektet. Turistrådet har bemannat projektet med personal från avd Företagsutveckling och Marknad och kommunikation. Göteborg & Co har involverat personal inom Marknad och kommunikation. Business Region Göteborg har haft personal inom ekonomi och koordinatorfunktionen samt en kommunikatör.

Marknadsavdelningarna har haft en betydande roll i arbetet och säkerställt att de inspirerande rutterna som tagits fram har lanserats på marknaden och att kännedomen om Göteborgsregionen som destination har ökat.

Förankring av projektet i de 13 kommunerna har skett genom Åsa Qvist Ek från styrgruppen, som haft en roll som representant för de näringslivsansvariga inom GR.

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av representanter från de tre organisationerna och en representant för näringslivsansvariga inom GR:

 

  • Björn Andersson, chef Expedition Framåt, Business Region Göteborg
  • Marie Linde, vice VD, Turistrådet Västsverige
  • Andrea Jovell, marknadschef, Göteborg & Co
  • Åsa Qvist Ek, näringslivschef Lerums Kommun, representant från berörda GR-kommuner

 

Styrgruppen har träffats fyra gånger per år och på mötena har projektledningen rapporterat status, genomförda aktiviteter, planerade aktiviteter, ekonomi och utmaningar. Styrgruppens funktion har varit att styra, stödja och utveckla projektets verksamhet.

 Initialt förankrades projektet syfte och mål i alla de 13 kommunerna genom lokala möten på kommunnivå – detta för att säkerställa kriterier för vilka företag som var aktuella för projektet. Projektet har även haft kontinuerliga avstämningar med de turismansvariga inom GR-nätverket lett av Göteborg & Co samt Business Region Göteborgs regionala möten med näringslivsansvariga.