({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kockar hos restaurangen på Slipens Hotell

Fotograf: Robert Dahlberg

Tips om åtgärder och stöd

På den här sidan har vi samlat en rad olika tips på hur du som besöksnäringsföretagare i Västra Götaland kan arbeta med, utbilda dig kring och söka stöd för energibesparande åtgärder.

Företagsguide från Energimyndigheten

Företagsguiden - för dig som vill energieffektivisera ditt företag (energimyndigheten.se)


Verktyg för energiarbete

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer från Energimyndigheten som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Bland annat kan du ladda hem mallar och checklistor för hur du gör en energikartläggning och olika lönsamhetsberäkningar.

Guide för energieffektiva företag

 

Kostnadsfria webbkurser inom energieffektivisering

Dessa kurser riktar sig till små och medelstora företag, bland annat för hotell och restauranger.

Kostnadsfria webbkurser

 

Top Ten 

Top Ten - Sveriges energieffektivaste produkter


Totalmetodiken (för lokalbyggnader)

Totalmetodiken är en metod för att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. I metodiken tänker man i åtgärdspaket i stället för enskilda åtgärder för att på så sätt möta uppsatta krav på lönsamhet.

Totalmetodiken (Belok)


Tips på åtgärder som inte kräver någon investering

Energimyndighetens tips

Broschyr om drickakylar


Finansiella stöd att söka

Ladda bilen

Ladda bilen är bidraget som gör det möjligt att satsa på laddstationer vid bostäder och arbetsplatser. Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer som vill erbjuda laddning för elfordon för boende och anställda. 

Ladda bilen (Naturvårdsverket)


Investeringsstöd från Klimatklivet

Här finns information om investeringsstöd som kan sökas från Klimatklivet för investeringar som leder till minskade utsläpp av växthusgaser.

För dig som vill söka stöd (Naturvårdsverket)

Klimatklivet (Naturvårdsverket) - tidigast andra kvartalet 2023


Stöd för effektiviseringsåtgärder (Energifonden)

Energifonden (Bra miljöval) - från hösten 2023