({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Hållbarhetsklivet - Steg för steg

Fotograf: Jonas Ingman

Vad är Hållbarhetsklivet - Steg för steg?

 

 

Hållbarhetsklivet – Steg för steg ger verksamheter inom besöksnäringen vägledning för bättre gästupplevelser och stärkt hållbarhetsarbete.

Arbetet utförs av utbildade rådgivare som genomför en strukturerad, objektiv genomlysning av verksamheten. Rådgivaren ger verksamheten förslag och tips på förbättringsåtgärder genom en handlingsplan som fokuserar på de områden som har störst utvecklingspotential så att verksamheten på egen hand och/eller med stöd av Turistrådet Västsverige kan fortsätta resan mot ökad hållbarhet och en ännu bättre gästupplevelse. 

Historik

 

 

Turistrådet har under drygt 10 års tid, tillsammans med några andra regioner i Sverige, utvecklat verktyget som ligger till grund för rådgivningen. Tidigare kallade vi verktyget för Swedish Welcome men sedan 2020 bedriver Turistrådet arbetet i egen regi under namnet Hållbarhetsklivet – Steg för steg. Idag har nästan 200 verksamheter i Västsverige fått hjälp genom Steg för steg. Hållbarhetsklivet – Steg för steg är kopplat till de Globala målen.

 

Bedömning

 

 

Bedömningen görs utifrån ett hundratal punkter inom tio olika områden:

Värdskap: Den omsorg och uppmärksamhet och det engagemang gästen möts av under sitt besök. Servicen från bokning till avresa omfattas.

Gästinformation: Informationen som tillhandahålls både online inför besöket och på plats så att gästen ska kunna få ut så mycket som möjligt av sitt besök.  

Interiör och exteriör: Upplevelsens fysiska miljö med utgångspunkt i kvalitet och standard.

Städning: Hur rent och snyggt det är.

Mat och dryck: Kvalitet och presentation av måltiden samt ett antal aspekter av hållbarhet kopplat till råvaror.

Tillgänglighet: Hur väl verksamheten möter behoven hos människor med allergier, rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel.

Utrustning: Underhåll av utrustning.

Energi, vatten och avfall: Användandet av resurser.

Ledning och styrning: Företags policys, lokalt engagemang och arbetsmiljö.

 

Därför ska du delta - och så får du hjälp

 

 

Hållbarhetsklivet – Steg för steg hjälper verksamheter att få ett utifrånperspektiv på sin verksamhet. Det första steget innebär att rådgivaren bokar in sig hos verksamheten som vilken gäst som helst och genomför ett besök. Rådgivaren får på så sätt en bild av vad verksamheten erbjuder och kan, med hjälp av en checklista, förbereda sig inför nästa steg som är ett möte med verksamhetsledningen. Detta möte varar ca 1-2 timmar och sker på plats hos verksamheten. Vi detta tillfälle samlar rådgivaren ytterligare information för att få en mera djupgående förståelse för hur verksamheten fungerar och vilka mål och visioner som finns. Rådgivaren skriver därefter en rapport, i form av en checklista, med konkreta förslag till förbättringar som är anpassade till verksamhetens behov och önskemål. Den sammanfattande rapporten blir en handlingsplan som fokuserar på de områden som har störst utvecklingspotential. 

För att få veta mer eller för att boka in en rådgivning är det bara att skicka ett mail till stegforsteg@vastsverige.com  De flesta typer av besöksnäringsföretag kan få hjälp; boenden, sevärdheter och aktiviteter. Resturanger och caféer är aktuella i de fall de är en del av t.ex. ett hotell eller sevärdhet. Rådgivningen är kostnadsfri.

Kontakta för mer information: 

Robert Cullen
070-870 93 20
robert.cullen@vastsverige.com