({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: GORAN ASSNER

Bohuslän på export: Bakgrund, syfte och mål

Bakgrund

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer. Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Satsningen är totalt på 60 miljoner kronor, varav varje destination bidrar med 10 miljoner kronor var, under åren 2012-2015. Destinationer fick möjlighet att ansöka om att bli en del i satsningen. Turistrådet valde att ansöka om stöd till Bohuslän och Skaraborg. Efter en ansökningsomgång valde Tillväxtverket ut fem destinationer som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. Dessa var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.

Bohuslän har unika kultur- och naturvärden och har som destination ett av de starkaste turistiska varumärkena i Västra Götaland. Bohuslän består av 11 kommuner från Strömstad i norr till Öckerö i söder. Destinationen omsatte vid projektstart 10 miljarder kronor varav ungefär 6,7 miljarder utgjordes av dagsbesökare och handel. År 2011 gjordes cirka 3,3 miljoner kommersiella övernattningar i Bohuslän varav drygt 2/3 inom camping. De kommersiella övernattningarna motsvarade cirka 40 procent av alla övernattningar, men 63 procent av omsättningen (dagsresor här undantagna). Bohuslän skiljer sig från många andra destinationer dels genom den omfattande gränshandeln, dels genom en hög andel övernattningar i fritidsbåt, på camping och i fritidshus.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet Bohuslän på export har varit att utveckla Bohuslän till en exportmogen destination med tydliga teman som har bärkraft utanför landets gränser.

Målsättningen har varit att stärka Bohusläns internationella konkurrenskraft, få en jämnare beläggning över året, högre dygnsutlägg samt fler internationellt konkurrenskraftiga produkter och reseanledningar. Ambitionen är att öka det ekonomiska värdet av turismen i Bohuslän från knappt 10 miljarder kr vid projektstart till 20 miljarder år 2020 och ge företagen inom besöksnäringen ökad lönsamhet.

Målgruppen för projektet har varit aktörer som på olika sätt arbetar med besöksnäringen i Bohuslän; besöksnäringsföretag och offentliga aktörer; såväl politiker som tjänstemän.