({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman - M2B AB

Bohuslän på export: Organisation och projektägare

Organisation

Turistrådet Västsverige har varit projektägare och drivit projektet.
En övergripande projektledare, Marie Linde, har ansvarat för projektet och projektets tre delar har haft operativa projektledare för varje del: Johan Engström (Produktutveckling), Ann-Sofie Strömbäck (Kunskapsöverföring) samt Marie Linde och Fredrik Lindén (Ett enat Bohuslän).

Utöver ett stor engagemang från vd Fredrik Lindén har stora delar av Turistrådets ordinarie personal varit engagerade i projektet. Produktutvecklingsavdelningen har varit nyckelspelare i arbetet med företagen och arbetat fram en mängd nya produkter. Marknadsavdelningen har haft en betydande roll i arbetet och säkerställt att de produkter som har utvecklats har lanserats på marknaden och att kännedomen om Bohuslän som destination har ökat. För att få bättre lokal förankring av arbetet har också tre turistchefer från Bohusläns kommuner engagerats i projektet:Åsa Massleberg, Strömstad (Produktutveckling), Annelie Nithander, Uddevall (InfoPoints) och Ann Haraldsson, Södra Bohuslän (koordinering av marknadsinsatser)

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av representanter från såväl privat som offentlig sektor. I gruppen har det ingått fyra besöksnäringsföretag, tre politiker, en kommunchef, två näringslivschefer, en kommunalförbundsrepresentant, tre turistchefer samt representanter från Turistrådet Västsverige AB.

Följande personer har ingått i styrgruppen:

Clas-Åke Sörkvist, politiker Tanums kommun
Miguel Odhner, politiker Kungälvs kommun
Britt Wall, politiker Sotenäs kommun
Mats-Ove Svensson, kommunchef Sotenäs kommun
Anders Brunberg, näringslivschef Uddevalla kommun
Johanna Hallqvist, näringslivssekreterare Munkedal
Elsie Hellström, Fyrbodals kommunalförbund
Åsa Massleberg, Turistchef Strömstad
Annelie Nithander, Turistchef Uddevalla
Ann Haraldsson, Turistchef Södra Bohuslän
Lars-Eric Fält, Bokenäs 
Patrik Hermansson, Almö livs
Pelle Olausson, Lagunens camping
Peter Karlsson, TanumStrand
Marie Linde, Turistrådet Västsverige
Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige

För att ytterligare förankra projektet har kontinuerliga möten hållits med en politisk dialoggrupp bestående kommunstyrelseordförande och oppositionsråd från samtliga elva kommuner i Bohuslän.

Projektet har även haft kontinuerliga avstämningar med turistchefsnätverket för Bohuslän.

För att säkerställa dialogen med företagen har ett branschråd för Bohuslän inrättats. Här ingår cirka 20 besöksnäringsföretag från olika delar av branschen.