({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Måltid på Bjertorp Slott

Fotograf: Katja Ragnstam

Direktupphandling – konsulttjänster avseende produktutveckling och innovation inom måltidsturism

Bakgrund

Turistrådet Västsverige är ett offentligt bolag som arbetar med hållbar marknadsföring och utveckling av den västsvenska besöksnäringen. Ett tema som Turistrådet har arbetat med under flera år är matturism. Efterfrågan på unika och kreativa matupplevelser ökar ständigt och att uppleva den lokala kulturen på sin semester blir allt viktigare vid val av resmål. För att Västsverige ska fortsätta vara i framkant när det gäller utbudet av kvalitativa måltidsupplevelser skulle vi vilja att fler företag i regionen erbjuder paketerade matupplevelser i världsklass.

Uppdraget

För att utveckla nya spännande produkter och paket inom måltidsturism söker vi en processledare som kan inspirera och utbilda restauranger att utveckla sitt utbud med innovativa och hållbara upplevelser för en internationell marknad. Detta för att öka företagets intäkter, förlänga säsongen, hitta nya samarbetspartners och öka utbudet av hållbara upplevelser.

Uppdraget omfattar att processleda en utvecklingsprocess med ca 10 restauranger för att hjälpa dem att utveckla nya hållbara och lönsamma produkter. Processen är tänkt att ske i form av en serie onlineträffar där företagen successivt får hjälp att utveckla produkter. Arbete sker i nära samarbete med Turistrådets projektledare för matturism.

Turistrådet har avsatt totalt SEK 200 000 till uppdraget som beräknas pågå under våren 2023, alternativt hösten 2023 beroende på vilken tid på året som passar deltagarna bäst.

Kvalificeringskrav

  • Anbudsgivaren skall ha kapacitet och resurser för att utföra efterfrågat åtagande på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.
  • Anbudsgivaren skall ha dokumenterad operativ erfarenhet av utveckling av restauranger.
  • Anbudsgivaren skall ha utfört minst ett uppdrag avseende liknande projekt. Erfarenheten skall visas genom en beskrivning av uppdraget och rollen och kontaktuppgifter till en referensperson.

Anbud lämnas i skriftlig form via email till marie.linde@vastsverige.com , senast den 28 februari 2023. I anbudet beskrivs ett förslag till upplägg för processen, hur anbudsgivaren uppfyller ovanstående kvalificeringskrav samt timpris för tjänstens utförande. Priset skall anges i SEK och skall inkludera alla omkostnader såsom sociala avgifter, personförsäkringar (egen personal), ansvarsförsäkring, traktamenten etc. Uppdraget kommer endast att genomföras om minst 8 restauranger är intresserade av att delta i processen. Vi kan därför inte garantera att uppdraget kommer att genomföras.