({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
  • Fotograf: Jesper Anhede

Inkvarteringsstatistik 2018

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Mars

Första kvartalet 2018 visar på en fortsatt positiv trend jämfört med samma kvartal tidigare i år (+3,6 % jämfört med 2017). Framför allt ser vi en väldigt positiv utveckling i Bohuslän (+18,7 %) och Skaraborg (+8,5 %).

Antalet gästnätter i mars 2018 har ökat med hela 7,6 % jämfört med motsvarande månad 2017. Att ha i åtanke i denna jämförelse är att påsken delvis inföll under mars 2018, medan den 2017 inföll helt i april. Att antalet norska gästnätter gick upp med 40,9 % för hela Västsverige i mars 2018 jämför med samma månad 2017 beror troligtvis delvis på samma orsak.

Sett till antal gästnätter från utlandsmarknader under första kvartalet 2018 så ökar dessa något jämfört med samma period föregående år (+2,6 %). Framför allt är det gästnätter från Norge och Danmark som ökar mest, medan Tyskland och Storbritannien minskar jämfört med första kvartalet 2017.

Inkvarteringsstatistik mars

Februari

De inledande två månaderna av 2018 visar på något fler gästnätter än under motsvarande månader 2017 (+ 1,6 %). I Göteborgsregionen ligger antalet gästnätter något lägre än under jan-feb 2017, medan exempelvis Bohuslän och Skaraborg visar på fina procentuella ökningar i antalet gäster.

När det gäller utvecklingen av gästnätter från olika utlandsmarknader, är det framförallt från Danmark som positiva förändringar gentemot föregående vintermånader kan härledas. Antalet gästnätter från Storbritannien, Tyskland och Norge minskar jämfört med jan-feb 2017. Viktigt att ha i åtanke är att januari och februari är de kanske minst turismintensiva månaderna.

Inkvarteringsstatistik februari

 

Januari

Årets första månad innebar 2 % fler gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (HSV) i Västsverige än under januari 2017. Denna ökning kan helt kan härledas till fler övernattningar bland svenska besökare – gästnätter från utländska besökare i regionen minskar gentemot föregående år.

 Jämför man januari 2018 med motsvarande månad 2012, ser man att antalet kommersiella gästnätter i regionen gått från knappt 300 000 till nästan 400 000. Även om januari hör till årets minst turismintensiva period, så har alltså gästnattsvolymerna ökat stadigt under senare år.

Inkvarteringsstatistik januari 

 

Destination