({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Inkvarteringsstatistik 2018

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Helår 2018

Statistiken i helårsrapporten visar att antalet gästnätter i Västsverige under 2018 återigen var rekordmånga. Framförallt är ökningen stor i Bohuslän (+ 7,1 % jämfört med 2017) och Göteborgsregionen (+ 2% jämfört med 2017). 9 av 10 som övernattar kommersiellt i Västsverige är från Sverige eller närmarknaderna (Norge, Danmark, Tyskland). Uppdelat efter inkvarteringsform står det klart att både antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem samt antalet campingövernattningar är ”all time high”. Ökningen av antalet campingnätter kan härledas till utländska besökare, framförallt från Norge, medan ökningen av övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem till stor del beror på fler svenska gästnätter.

 Antalet gästnätter på Västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med ca 124.000 (1,8 %) jämfört med det tidigare rekordåret 2017. Störst är ökningen i Bohuslän med hela 9,1 % jämfört med föregående år. Vad beträffar utvecklingen på campinganläggningarna runtom i Västsverige, visar den preliminära statistiken på ca 128.000 (+ 4,2 %) fler gästnätter än under föregående år och ca 95.000 (+ 3,1 %) fler än under det tidigare rekordåret 2015. Procentuellt sett är utvecklingen starkast i Göteborgsregionen (+ 10,4 % jämfört med 2017). I absoluta tal är ökningen dock störst i Bohuslän med över 100.000 (+ 5,9 %) fler gästnätter på campinganläggningarna jämfört med 2017.

Inkvarteringsstatistik helår 2018

November

Även november månad var en rekordmånad i antal gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalandsregionen. Drygt 513.000 gästnätter är 1,8 % fler än november 2017. Framförallt är det antal utländska gästnätter som ökar (+5,8 % jämfört med november i fjol).

Av delregionerna är det återigen Bohuslän (+5,7 %) samt Göteborgsregionen (+2,8 %) som ökar mest jämfört med november i fjol.

Nästa månadsrapport ger en samlad bild av de kommersiella gästnätterna, inklusive campinggästnätterna, i Västsverige under helåret 2018. Mycket tyder på att tidigare gästnattsrekord kommer slås och att det nya rekordet kommer visa på mer än 10 miljoner gästnätter i Västra Götalandsregionen under helåret 2018!

Inkvarteringsstatistik november

 

Oktober

I oktober 2018 gjordes det drygt 545.000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra götalandsregionen vilket är 6,7% fler än under oktober månad i fjol och ca 5000 gästnätter mer än det tidigare oktoberrekordet från 2015. Både svenska och utländska gästnätter ökar totalt sett. De nationaliteter som ökar mest till antal är amerikaner (+ 45%), danskar (+ 19,6%) och holländare (+ 28,2%). Antal norska och tyska gästnätter minskar dock med 10,6% respektive 12% jämfört med samma månad 2017.

Av delregionerna ökar Bohuslän med 10,5% och Göteborgsregionen med 6,3%. Alla delregioner (utom Dalsland) visar dock på ökat antal gästnätter jämfört med oktober 2017.

Ackumulerat över årets tio första månader ökar gästnätterna i regionen med 2,5% jämfört med 2017. Framförallt är det svenska övernattningar som ökar (+ 3,4%) medan utländska gästnätter ligger i nivå med föregående år (+ 0,3%).

Inkvarteringsstatistik oktober

September

Under september gjordes ca 564.000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra götalandsregionen. Det är 3,5 % färre gästnätter jämfört med samma månad 2017 men ändå den näst bästa septembermånaden någonsin för regionen. Framförallt är det antal gästnätter från våra utländska besökare som minskat (totalt -12 %). Sett till antalet gästnätter är det Norge och Storbritannien som minskat mest (-12% respektive -22,2%). Antalet gästnätter från svenskar är i stort sett oförändrat jämfört med september i fjol.

Sett till delregioner så går Bohuslän starkast framåt med 4,6% fler gästnätter jämfört med september 2017 medan de som tappar mest är Göteborgsregionen (-4,9%) och Sjuhärad  b(-10,2%).

Ackumulerat över perioden januari-september har antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen ökat med 2,1% jämfört med tidigare rekordåret 2017. Alla delregioner förutom Sjuhärad (-1%) har fler gästnätter i år jämfört med samma period 2017 och även ackumulerat är det Bohuslän som står för den största ökningen, 9,2%.

Inkvarteringsstatistik september


Sommaren (juni, juli augusti)

Den preliminära statistiken från SCB för sommaren 2018 visar på rekordsiffror i antal gästnätter för både hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) samt camping (C).

Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 2,3% jämfört med sommaren 2017. Framförallt är det antalet gästnätter från inhemska besökare som ökar (+ 4,2%). Gästnätter från utländska besökare minskar totalt sett med -1,7% vilket till stor del beror på att antalet gästnätter från norska gäster minskar med över 11% (till ungefär samma nivå som 2016). Av d utländska besökare så ökar antalet gästnätter från Danmark (+15,4%) och Italien (+32,4%) mest.

Största ökningarna i antalet gästnätter stod Bohuslän (+8,1%) och Göteborgsregionen (+1,7%) för.

Även antalet gästnätter på camping har preliminärt ökat med 2,3% jämfört med de slutgiltiga sifforna för sommaren 2017. Viktigt att ha i åtanke i samband med tolkning av campingstatistiken är eftersläpningen i inrapporteringen. Siffrorna kommer att revideras av SCB/Tillväxtverket året ut. 

Inkvarteringsstatistik sommar

Augusti

Under augusti gjordes nästan 800.000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen vilket är fler än någon annan augustimånad tidigare år (+2,8% jämfört med augusti 2017). Ackumulerat, januari-augusti, har det gjorts över 4,8 miljoner gästnätter vilket även det är rekord (+2,9% jämfört med samma period 2017).

Antalet gästnätter ökar hos både svenska och utländska besökare (+2,3% respektive +3,9% ökning jämfört med augusti i fjol). Utländska gästnätter som går fram starkt är bla danska, kinesiska, italienska och amerikanska medan antalet norska gästnätter fortsätter att ligga lägre än samma månad 2017.

Sett till delregioner är det framförallt Bohuslän (+6,7%) och Göteborgsregionen (+2,8%) som står för den största ökningen i antalet gästnätter jämfört med augusti 2017.

Inkvarteringsstatistik augusti

 

Juli

Under juli månad, som är den mest turismintensiva månaden på hela året, gjordes över 1 miljon gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen. Totalt ökade antal gästnätter med 1,7 % jämfört med juli 2017. Ackumulerat för perioden januari-juli 2018 är ökningen 2,9 % jämfört med samma period i fjol. Framförallt är det de svenska besökarna som står för ökningen. Norska gästnätter minskar med ca 8 % under årets första 7 månader (jämfört med samma period 2017) men räknar man in gästnätter från camping har antalet norska gästnätter ökat med 5,7 %.

Återigen står Bohuslän för den största ökningen av antalet gästnätter i regionen. + 9,2 % jämfört med juli 2017. Bohusläns ackumulerade ökning är 12,4 %. Även Skaraborg visar en stark ökning av antalet gästnätter. + 6 % i juli jämfört med juli 2017.

Viktigt att komma ihåg är att campingstatistiken för sommarens månader ännu inte är sammanställd. Eftersom campinganläggningar står för ungefär hälften av sommarens kommersiella inkvartering, är det först när denna statistik är publicerad som den kompletta bilden av sommarens inkvarteringsläge kan utvärderas.

Inkvarteringsstatistik juli

Juni

Fortsatt positiv gästnattsutveckling för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige. I juni 2018 gjordes drygt 672 000 kommersiella övernattningar i regionen, exklusive övernattningar på campinganläggningar (statistik för dessa redovisas i sommarrapporten, vilken publiceras i oktober) vilket är en ökning med 3,5 % jämfört med juni 2017. Antalet gästnätter från svenskar ökade med 7,2 % medan antalet gästnätter från utländska besökare minskade med 4,3 % jämfört med juni förra året. 

Störst ökning av antalet gästnätter har Bohuslän (+ 8,9 % jämfört med juni -17) samt Göteborgsregionen (+ 3,6 % jämfört med juni -17).

De ackumulerade siffrorna för första halvåret visar en ökning av antalet gästnätter (hotell, stugbyar och vandrarhem) i Västsverige på 3,6 % jämfört med första halvåret 2017. Bohuslän är det delområde som ökat mest (+14,2 % jämfört första 6 månaderna 2017).

Inkvarteringsstatistik juni

 

Maj

Väldigt positiv gästnattsutveckling för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige i maj. + 6,7 % jämfört med maj 2017. För perioden januari-maj har antal gästnätter ökat med 3,9 % jämfört med samma period föregående år. I maj ökade antalet gästnätter från utländska besökare med 14,8 % jämfört med maj 2017. Framförallt är det besökare från Norge, Tyskland och Storbritannien som ökar mest i antal. 

Alla delområden i Västsverige visar på ökat antal gästnätter. De som ökar mest är Bohuslän
(+ 24,5 % jämfört med maj 2017 och + 16,3 % under perioden januari-maj 2018 jämfört med samma period i fjol) och Skaraborg (+ 13,4 % i maj och + 9,1 % ackumulerat januari-maj jämfört med samma period föregående år).

 Inkvarteringsstatisik maj 

 

April

Antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige har totalt sett under perioden januari-april ökat med 2,1 % jämfört med samma period 2017, trots att antal gästnätter i april 2018 är något färre än samma månad 2017 (-1,4 %) . Att antal gästnätter minskat i april har troligtvis att göra med att hela påsken inföll i april under 2017 medan den under 2018 delvis inföll under mars, vilket gör att jämförelsen jan-april ackumulerat ger en mer rättvis bild över gästnattsutvecklingen.

Ökningen går att härleda till svenska besökare. Antalet gästnätter från utlandsmarknader under första 4 månaderna 2018 minskar med 3,1 % jämfört med samma period föregående år. Framförallt är det gästnätter från Norge och Storbritannien som minskar – medan exempelvis antalet danska och holländska övernattningar ökar något.

Sett till delområden i Västsverige så är det Bohuslän (+12,8 %) samt Skaraborg (+7,1 %) som ökar mest, procentuellt sett, i antal gästnätter under perioden januari-april.

Inkvarteringsstatistik april 

Mars

Första kvartalet 2018 visar på en fortsatt positiv trend jämfört med samma kvartal tidigare i år (+3,6 % jämfört med 2017). Framför allt ser vi en väldigt positiv utveckling i Bohuslän (+18,7 %) och Skaraborg (+8,5 %).

Antalet gästnätter i mars 2018 har ökat med hela 7,6 % jämfört med motsvarande månad 2017. Att ha i åtanke i denna jämförelse är att påsken delvis inföll under mars 2018, medan den 2017 inföll helt i april. Att antalet norska gästnätter gick upp med 40,9 % för hela Västsverige i mars 2018 jämför med samma månad 2017 beror troligtvis delvis på samma orsak.

Sett till antal gästnätter från utlandsmarknader under första kvartalet 2018 så ökar dessa något jämfört med samma period föregående år (+2,6 %). Framför allt är det gästnätter från Norge och Danmark som ökar mest, medan Tyskland och Storbritannien minskar jämfört med första kvartalet 2017.

Inkvarteringsstatistik mars

Februari

De inledande två månaderna av 2018 visar på något fler gästnätter än under motsvarande månader 2017 (+ 1,6 %). I Göteborgsregionen ligger antalet gästnätter något lägre än under jan-feb 2017, medan exempelvis Bohuslän och Skaraborg visar på fina procentuella ökningar i antalet gäster.

När det gäller utvecklingen av gästnätter från olika utlandsmarknader, är det framförallt från Danmark som positiva förändringar gentemot föregående vintermånader kan härledas. Antalet gästnätter från Storbritannien, Tyskland och Norge minskar jämfört med jan-feb 2017. Viktigt att ha i åtanke är att januari och februari är de kanske minst turismintensiva månaderna.

Inkvarteringsstatistik februari

 

Januari

Årets första månad innebar 2 % fler gästnätter på kommersiella boendeanläggningar (HSV) i Västsverige än under januari 2017. Denna ökning kan helt kan härledas till fler övernattningar bland svenska besökare – gästnätter från utländska besökare i regionen minskar gentemot föregående år.

 Jämför man januari 2018 med motsvarande månad 2012, ser man att antalet kommersiella gästnätter i regionen gått från knappt 300 000 till nästan 400 000. Även om januari hör till årets minst turismintensiva period, så har alltså gästnattsvolymerna ökat stadigt under senare år.

Inkvarteringsstatistik januari