({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Jonas Ingman

Inkvarteringsstatistik 2021

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

April

Antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem under april månad uppgick till ca 233.000. Det är över dubbelt så många gästnätter som i april i fjol (+116%). Jämför man istället med april 2019 (dvs innan pandemin) så är minskningen av antalet gästnätter ca 55%. Samma jämförelse för mars (2021 vs 2019) var -59%.

 De indikationer som vi fått är att boendeanläggningarna utanför städerna har ett bra bokningsläge inför sommaren och i städerna ser det bättre ut än förra året.

Inkvarteringsstatistik april 

Mars 

Antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem under mars månad uppgick till ca 186.000. Det är 15,5% färre gästnätter än under mars 2020. Eftersom pandemin slog till med full kraft mot svenska boendeanläggningar i mitten av mars förra året är det svårt att göra någon jämförelse mot fjolåret. Jämför man istället med mars 2019 så är minskningen av antalet gästnätter ca 59%.

Liksom tidigare månader under pandemin är skillnaden i ”tappet” av gästnätter stor mellan de olika delområdena i Västsverige. Delområden som vanligtvis har många konferensgäster och utländska gäster som Göteborgsregionen och Sjuhärad har 63% respektive 58% färre gästnätter jämfört med mars 2019. För Göta kanal är minskningen av antalet gästnätter i mars 2021 ”bara” 18% jämfört med mars 2019.

Inkvarteringsstatistik mars 

 

Februari

Under februari 2021 registrerades cirka 179.000 gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är 57,6% färre än under februari 2020. Sedan ”andra vågen” av pandemin slog till i november har nedgångarna jämfört med året innan pandemin legat på minus 65-67% så trenden är ändå något positiv.

Som vi nämnt i tidigare rapporter är skillnaden mellan de västsvenska delområdena stora. Göta Kanal har marginellt färre gästnätter jämfört med februari i fjol medan Göteborgsregionen är hårdast drabbad med över 62 % färre gästnätter jämfört med februari 2020.

Inkvarteringsstatistik februari

 

Januari 

Gästnattsstatistiken för årets första månad visar på en fortsatt hård tid för de västsvenska boendeanläggningarna. Antal gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen var cirka 137.000 vilket är en minskning med över 67 % jämfört med januari 2020. Statistiken visar att Västra Götalandsregionen är den region som procentuellt sett tappat flest gästnätter jämfört med januari i fjol.

 Skillnaden mellan regionens delområden är fortsatt stor. Hårdast drabbat är storstadsområdena Göteborgsregionen (-71,4 %) och Sjuhärad (-66,8 %) medan mer glesbefolkade områden klarat sig något bättre. Göta kanal är det delområde som klarat sig klarat sig bäst genom pandemin. I januari 2021 registrerades till och med fler gästnätter än under samma månad i fjol.

Inkvarteringsstatistk januari