({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinna i Göteborgs hamn

Fotograf: Jonas Ingman

Inkvarteringsstatistik 2021

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Senaste inkvarteringsstatistik-rapporten: December/helår 2021

Gästnattsstatistiken i denna rapport visar att de västsvenska boendeanläggningarna på många håll återhämtat sig bra sedan den stora nedgången i början av pandemin. I segmentet ”hotell, stugbyar och vandrarhem” har antalet gästnätter ökat 37,1% jämfört med 2020. Dock är antalet gästnätter 27,4 % färre än under 2019. För segmentet ”camping” är ökningen 27,5 % jämfört med 2020 och ”endast” 13,6 % färre gästnätter jämfört med 2019. Genom hela pandemin har trenden varit tydlig att områden med större städer drabbats hårdare än mer glesbefolkade områden. Det är också tydligt att kommuner som vanligtvis har stor andel utländska gäster, exempelvis Strömstad, drabbats hårdare då vissa länder, framförallt Norge, haft hårda restriktioner vid resor utomlands.

Inkvarteringsstatistik helår 2021Övrig inkvarteringsstatistik under 2021

November

Oktober

September

Sommarrapporten (juni-juli-augusti)

Augusti

Juli

Juni

Maj

April 

Mars 

Februari

Januari