({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Jonas Ingman

Inkvarteringsstatistik 2021

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Februari

Under februari 2021 registrerades cirka 179.000 gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är 57,6% färre än under februari 2020. Sedan ”andra vågen” av pandemin slog till i november har nedgångarna jämfört med året innan pandemin legat på minus 65-67% så trenden är ändå något positiv.

Som vi nämnt i tidigare rapporter är skillnaden mellan de västsvenska delområdena stora. Göta Kanal har marginellt färre gästnätter jämfört med februari i fjol medan Göteborgsregionen är hårdast drabbad med över 62 % färre gästnätter jämfört med februari 2020.

Inkvarteringsstatistik februari

 

Januari 

Gästnattsstatistiken för årets första månad visar på en fortsatt hård tid för de västsvenska boendeanläggningarna. Antal gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen var cirka 137.000 vilket är en minskning med över 67 % jämfört med januari 2020. Statistiken visar att Västra Götalandsregionen är den region som procentuellt sett tappat flest gästnätter jämfört med januari i fjol.

 Skillnaden mellan regionens delområden är fortsatt stor. Hårdast drabbat är storstadsområdena Göteborgsregionen (-71,4 %) och Sjuhärad (-66,8 %) medan mer glesbefolkade områden klarat sig något bättre. Göta kanal är det delområde som klarat sig klarat sig bäst genom pandemin. I januari 2021 registrerades till och med fler gästnätter än under samma månad i fjol.

Inkvarteringsstatistk januari