({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

"Från-Till."-kampanjen för nya vastsverige.com fortsätter

I höst rullar "Från-Till."-kampanjen för att marknadsföra nya vastsverige.com vidare. I samband med att den nya sidan lanserades i våras gjordes en kampanj på temat "Från-Till." Under hösten (vecka 40-43) genomförs en andra, mindre kampanjomgång som kommer att synas digitalt, i kollektivtrafiken och på storbildstavlor i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Det övergripande målet för "Från-Till."-kampanjen är ökad kännedom, ökat intresse och fler bokningar för besöksnäringsföretagen i Västsverige. I våras gjordes annonseringen med bilder och filmer via digitala medier, tryckta annonser i dagspress samt utomhusannonsering på stortavlor och i kollektivtrafiken. Kommunikationen tar avstamp i Västsverige som kontrasternas region. En rad olika besöksmål, upplevelser och aktiviteter typiska för Västsverige kopplades i våras i bilder och filmer ihop under devisen "Från-Till." Vårkampanjen riktade sig till människor boende i Göteborg/Västra Götaland samt Stockholms- och Malmöområdet. I höstens kampanj används endast bildbudskap (ej filmer). Fokus ligger även den här gången på Göteborg, Stockholm och Malmö. 

Att mäta värdet av tryckt annonsering och storbildstavlor är svårt, men vi kan bara utgå från att denna annonsering har bidragit till en ökad kännedom om regionen och webbplatsen vastsverige.com. Turistrådet Västsverige har fått in god respons från ett flertal olika håll. Den digitala satsningen, som är helt mätbar, resulterade i 7,8 miljoner exponeringar i 3,4 miljoner unika webbläsare. Detta ledde i sin tur till 24 000 besök på vastverige.com, vilket utgjorde drygt 25 procent av den totala trafiken till webbplatsens startsida under kampanjperioden.