({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Fika vid utsiktsplats

Fotograf: Fredrik Schenholm

Turistrådet Västsveriges nyhetsbrev

Turistrådet Västsverige skickar ut tre olika nyhetsbrev, varav två på svenska. Det ena är destinationen Västsveriges nyhetsbrev och riktar sig mot besökaren, det andra är bolaget Turistrådets nyhetsbrev med målgrupp besöksnäringsföretag, turistorganisationer, politiker, beslutsfattare och andra partners. Slutligen skickas också ett engelskt nyhetsbrev ut till internationella journalister, researrangörer och andra kontakter.

Svenskt destinationsnyhetsbrev 

Det svenska nyhetsbrevet fungerar som en direktkanal till destinationen Västsveriges besökare. Samtliga personer som prenumererar på detta nyhetsbrev har på något sätt, antingen via vastsverige.com eller någon av våra tävlingar på Facebook, klickat i en ruta och meddelat att de är intresserade av att ta emot information från och om destinationen Västsverige. I nyhetsbrevet lyfter vi besöksmål, personligheter och tips på uppelevelser. Ibland kompletteras nyhetsbrevet med tävlingar och porträtt av kända personligheter med någon form av ankytning till Västsverige. 

Prenumerera här

Läs nyhetsbreven

Svenskt nyhetsbrev till branschen

Bolagets svenska nyhetsbrev riktar sig till besöksnäringsföretag, turistorganisationer, politker och andra partners som på ett eller annat sätt är intresserade av vad som händer i bolaget Turistrådet Västsverige. Vi berättar om egna insatser, kommande och avslutade marknadsföringsinsatser samt tipsar om kommande arrangemang med Turistrådet Västsverige som avsändare. 

Prenumerera här

Läs nyhetsbreven


Internationellt nyhetsbrev till utländska kontakter 

Det internationella nyhetsbrevet presenterar destinationen Västsverige för utländska journalister, researrangörer och andra nyckelpersoner. Syftet med detta nyhetsbrev är att väcka intresse hos målgruppen att komma hit till Västsverige och skriva om de upplevelser vi kommunicerar i nyhetsbreven. 

Prenumerera här

Läs nyhetsbreven