({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Tina Stafren

Så arbetar vi med kompetensförsörjning

Turistrådet Västsverige vill stödja besöksnäringsföretagen i arbetet med att attrahera, hitta och behålla rätt personal. Därför satsar vi på att arbeta med strategisk utveckling av kompetensförsörjning.

Vi vill att besöksnäringen i Västsverige ska få förutsättningar att växa. Kompetensförsörjningsutmaningen är den faktor som idag utgör det största tillväxthindret.

Vi har fantastiska arbetsgivare i besöksnäringen, och vill genom att belysa de goda exemplen inspirera andra om vägar att gå. Vi vill hjälpa företag som kämpar med hur man attraherar, utvecklar och behåller personal. Vi vill stötta i projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för helårsarbeten. Det kommer alltid att behövas aktiviteter av olika slag som gör att arbetsgivare och arbetstagare träffas. Dessa ska vi bevaka och undersöka hur vi kan skapa bra förutsättningar för företagen i besöksnäringen att synas. Vi vill hjälpa branschen att skapa hållbara arbetsplatser.

En av de största utmaningarna är att höja attraktiviteten för jobben i näringen. Här behöver branschen samarbeta och stötta varandra. För växer attraktiviteten för näringen så kommer fler välja att jobba och att stanna kvar i besöksnäringen.  

Kompetensutveckla ledare och personal

Hitta inspiration för utbildningar och verktyg för både ledare och medarbetare.

Vad påverkar min verksamhet?

Corona, oljepris, arbetslöshet - vilka faktorer påverkar din verksamhet?