({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Pressbild

Tillgänglighetsdatabasen

Tillgänglighetsdatabasen har utvecklats i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, ett flertal kommuner, turistföretag, turistorganisationer och den samlade funktionshindersrörelsen i Västra Götaland.

I databasen finns idag detaljerad information om tillgänglighet till ett stort antal boendeanläggningar, besöksmål, butiker och offentliga lokaler. Informationen finns samlad här för att besökaren i förväg ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om tillgängligheten till de platser man vill besöka.

Besökaren fattar själv beslutet

Huvudprincipen är att varje verksamhet skall beskrivas så väl att besökare med funktionshinder själva kan fatta beslut om de kan besöka platsen eller inte. Anledningen till det att man valt att göra det på det sättet är att funktionsnedsättningar är väldigt olika. Det som fungerar för t.ex. en person som har svårt att röra sig fungerar inte alltid för en annan.

Databasen är upplagd så att verksamheter själva kan göra sin inventering utifrån specialutformade formulär. För de anläggningar som redan är inventerade i TD gäller att uppdatera/se över informationen en gång per år. Detta har i många fall gett en positiv insikt om hur verksamheten är ur tillgänglighetssynpunkt och det upplevs också som ett bra värdskap att kunna ge korrekt svar på frågor om tillgängligheten.

Vill du tillgänglighetsinventera din verksamhet?

Här hittar du mer information om databasen, vilka anläggningar som är inventerade i Västra Götaland.