({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Besöksnäringsinsats: Mat

Fotograf: Katja Ragnstam

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Turistrådet har en ledande position när det gäller matturism ända sedan år 2000. Då startades Västsvensk Mersmak, ett kvalitets- och utvecklingsprogram som syftade till att locka matturister till Västsverige. Västsvensk Mersmak heter sedan 2012 Smaka på Västsverige och drivs tillsammans med Lokalproducerat i Väst. Inom nätverket Smaka på Västsverige ingår restauranger och caféer. 

Arbetet inom Smaka på Västsverige syftar till att lyfta Västsverige som matregion, och sätter den lokala maten och hållbarhet i fokus. Tanken är att Smaka på Västsverige ska vara ett sätt att locka besökare även utanför högsäsong, och även bidra till en levande landsbygd.

 

Turistrådets insats

Inom Smaka på Västsverige anordnas nätverksträffar, utbildningar och en rad andra aktiviteter och evenemang. Turistrådet stöttar också olika typer av matevenemang i regionen, så som Glupsk på Dalsland, NM i ostronöppning i Grebbestad, EM i ostronöppning i Trollhättan och mässan Passion för Mat, där Smaka på Västsverige brukar ha en monter. Vi bearbetar också matjournalister, influencers och kockar i syfte att marknadsföra Västsverige som matregion.

Turistrådet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland varit och tagit fram nya landskapsrätterna för Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Syftet med detta är att främja svensk måltidskultur och svensk landsbygdsutveckling. I Västra Götaland finns en mängd olika lokala och unika råvaror. Restaurangerna som arbetar med de nya landskapsrätterna ingår i nätverket Smaka på Västsverige.

Turistrådet har också en nära samverkan med Visit Sweden när det kommer till måltidsturism. Visit Sweden har sedan tidigare satsat på att stärka bilden av Sverige som måltidsdestination och få fler utländska turister att resa till Sverige för matens skull. De jobbar också med ett långsiktigt perspektiv på svensk måltidsturism genom en handlingsplan som siktar mot 2030. 

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Jill Axelsson Pabst
0708-253955
jill.axelsson@vastsverige.com

Planerade kampanjer 2023

 

 

Vi genomför inga renodlade matkampanjer under 2023, men däremot finns det matinslag kampanjerna som är riktade mot livsnjutare samt Möt våren och hösten på västkusten. 

Mer information om dessa kampanjer kommer längre fram.