({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Familj i Strömstad

    Besöksnäringsinsats: Mat

    Fotograf: Kristina Gillerstedt

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Turistrådet har en ledande position när det gäller matturism ända sedan år 2000. Då startades Västsvensk Mersmak, ett kvalitets- och utvecklingsprogram som syftade till att locka matturister till Västsverige. Västsvensk Mersmak heter sedan 2012 Smaka på Västsverige och drivs tillsammans med Lokalproducerat i Väst. Inom nätverket Smaka på Västsverige certifieras restauranger, caféer, råvaruproducenter och gårdsbutiker. Att bli Smaka på Västsverige-certifierad innebär att gästerna kan vara säkra på att man får ta del av bästa tänkbara råvaror, producerade och förädlade i Västsverige.

Arbetet inom Smaka på Västsverige syftar till att lyfta Västsverige som matregion, och sätter den lokala maten och hållbarhet i fokus. Tanken är att Smaka på Västsverige-märkningen ska vara ett sätt att locka besökare även utanför högsäsong, och även bidra till en levande landsbygd.

 

Turistrådets insats

Inom Smaka på Västsverige anordnas nätverksträffar, utbildningar och en rad andra aktiviteter och evenemang. Just nu sker alla dessa projekt digitalt på grund av pandemin, men vi hoppas naturligtvis att kunna återgå till att träffas ”på riktigt” när läget är annorlunda. Turistrådet stöttar också olika typer av matevenemang i regionen, så som SM i utomhusmatlagning i Skövde, NM i ostronöppning i Grebbestad, EM i ostronöppning i Trollhättan och mässan Passion för Mat, där Smaka på Västsverige brukar ha en monter. Vi bearbetar också matjournalister, influencers och kockar i syfte att marknadsföra Västsverige som matregion.

Turistrådet har också en nära samverkan med Visit Sweden och exportprogrammet för måltidsturism. Visit Sweden satsar tillsammans med svenska regioner på att stärka bilden av Sverige som måltidsdestination och få fler utländska turister att resa till Sverige för matens skull. Mellan 2017 och 2021 ger Landsbygdsprogrammet stöd till Visit Swedens ”Exportprogram för Sveriges måltidsturism”. Måltidsprogrammet har två huvudfokus: internationell kommunikation och kunskapsspridning. Dessutom tas ett långsiktigt perspektiv på förutsättningarna för svensk måltidsturism genom arbete med en handlingsplan med blick på år 2030.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Jill Axelsson Pabst
031-818389
jill.axelsson@vastsverige.com

Planerade kampanjer 2021

 

 

Lokal mat i Västsverige

Kampanjperiod: 2 juni-30 juni. 

Målgrupp och aktivering

Geografisk målgrupp beror också på hur pandemin och restriktionerna utvecklar sig. Huvudsakligen vänder vi oss till hela södra Sverige inklusive storstadsområdena Malmö och Stockholm. Om resandet skulle begränsas ytterligare riktas insatserna mot Västra Götaland istället. Demografiskt ligger fokus på vardagssmitande livsnjutare med intresse för mat.

Kommunikationen sker via en kampanjsida på vastsverige.com, där företagen kategoriseras utifrån inriktning (spa-hotell med lokal mat, caféer på landsbygden etc). Dessutom marknadsförs satsningen via social media (Facebook/Instagram) via både sponsrade och organiska inlägg.

 

Vilka företag/organisationer kan delta i kampanjen?

För att delta i kampanjen ska man vara ett certifierat Smaka på Västsverige-företag på Norden- eller Världennivå enligt Turistrådets system Sverige-Norden-Världen. Man måste alltså vara ett besöksmål som har någon form av turistisk verksamhet och inte bara till exempel produktion av råvaror.

 

Intressanta länkar

Smaka på Västsverige – företagskommunikation på turistradet.com

Smaka på Västsverige – destinationskommunikation på vastsverige.com

Visit Swedens kunskapsbank kring måltid

Kampanjsida på vastsverige.com läggs upp när den är klar

 

Tidigare genomförda kampanjer

Ny kampanj.