({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Besöksnäringsinsats: Strax utanför Göteborg

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Strax utanför Göteborg startade 2019. Syftet med insatsen är att uppmärksamma närområdet kring Göteborg, och hur man med hjälp av kollektivtrafiken på ett hållbart sätt kan ta sig till kvalitativa boenden och hållbara upplevelser utanför Göteborg. Insatsen riktas främst mot perioder på året då beläggningen traditionellt sett är låg. 

Turistrådets insats

Turistrådet är projektledare för denna besöksnäringsinsats, och hjälper de deltagande destinationerna att lyfta upp och paketera sina erbjudanden. Deltagande aktörer är inlandsdestinationerna Alingsås, Gunnebo Slott och Floda/Nääs samt skärgårdsdestinationerna Hönö, Styrsö/Vrångö/Donsö och Marstrand, med Västtrafik som partner.

Strax utanför Göteborg har varit en lyckad insats, där de deltagande destinationerna gemensamt har ställt sig bakom att kommunicera och rekommendera varandra istället för att konkurrera om samma besökare. Genom denna typ av insatser bidrar man inte bara till fler hållbara besök och gästnätter, utan också till att nya nätverk bildas, där besöksnäringsföretagare får ett forum där de kan hitta nya samarbetsvägar.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Jennie Renström
031-818382
jennie.renstrom@vastsverige.com

Planerade kampanjer 2022

 

 

Strax utanför Göteborg

Kampanjperiod:

Vår: 28 mars-10 april (inlandsdestinationer), 28 mars-8 maj (skärgårdsdestinationer).
Höst: 5-18 september (inlandsdestinationer), 5 september-2 oktober (skärgårdsdestinationer).
Jul: Eventuellt görs också en mindre satsning inför julen. 

 

Målgrupp och aktivering

Kampanjen vänder sig till par och familjer boende i Västsverige och övriga delar av södra Sverige. Marknadsföringsinsatserna görs via köpt och organisk trafik i sociala kanaler (Facebook och Instagram) samt via sökordsannonsering.

 

Vilka företag/turistorganisationer kan delta i kampanjen?

Företag på de sex deltagande destinationerna (Alingsås, Gunnebo Slott, Hönö, Floda/Nääs, Marstrand, samt Styrsö/Vrångö/Donsö). Turistorganisationerna på respektive destination kan möta upp med innehåll på sin lokala vastsverige.com-webbplats. 

 

Intressanta länkar

Portalsida, Strax utanför Göteborg

Kampanjmaterial för deltagande företag

 

Senast genomförda kampanjen

Exponering och resultat - Strax utanför Göteborg - inland, vår 2022