({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Besöksnäringsinsats: Strax utanför Göteborg

Kort beskrivning av besöksnäringsinsatsen

 

 

Syfte

Strax utanför Göteborg startade 2019 med syftet att få långväga besökare att upptäcka hur mycket det finns att göra i närområdet kring Göteborg, och genom att berätta om detta få dem att stanna längre i regionen. En annan tanke var att också uppmärksamma boende i och kring Göteborg på hur mycket härliga upplevelser som finns alldeles inpå knuten. Detta var ju långt innan pandemin, och därför låg också ett stort fokus på hållbara upplevelser i form av att man kunde ta sig till samtliga destinationer med hjälp av kollektivtrafiken. En hållbarhetsaspekt som fortfarande är applicerbar är att insatsen främst riktas mot perioder på året då beläggningen traditionellt sett är låg. 

 

Turistrådets insats

Turistrådet har fungerat som projektledare för denna besöksnäringsinsats, och därigenom hjälpt de deltagande destinationerna att lyfta upp och paketera sina erbjudanden. Deltagande destinationer sedan starten har varit Alingsås, Gunnebo Slott, Hönö, Floda/Nääs, Marstrand samt Styrsö/Vrångö, med Göteborg & Co och Västtrafik som partners. Med anledning av pandemin ligger inte fokus i insatsen på kollektivtrafik, så Västtrafik deltar inte just nu. Strax utanför Göteborg har varit en lyckad insats, där de deltagande destinationerna gemensamt har ställt sig bakom att kommunicera och rekommendera varandra istället för att konkurrera om samma besökare. Genom denna typ av insatser bidrar man inte bara till fler hållbara besök och gästnätter, utan också till att nya nätverk bildas, där besöksnäringsföretagare får ett forum där de kan hitta nya samarbetsvägar.

Ansvarig projektledare hos Turistrådet Västsverige:

Jennie Renström
031-818382
jennie.renstrom@vastsverige.com

Planerade kampanjer 2021

 

 

Strax utanför Göteborg

Kampanjperiod: Tre gånger per år – 26 april-31 maj (vår), vecka 36-39 (höst), november-december (jul)

 

Målgrupp och aktivering

Tidigare år har kampanjen aktiverats både gentemot svenska och utländska besökare. Den utländska kampanjen gick under namnet ”Next to Gothenburg”, men den är av naturliga skäl pausad just nu. Som så mycket annat så styrs prioriteringarna av rådande regler och restriktioner i förhållande till pandemin, så i nuläget är det inte helt lätt att säga om målgruppen förutom alla boende i och kring Göteborg blir övriga västsvenskar eller om det görs en insats i södra Sverige. Detta får tiden utvisa. Marknadsföringsinsatserna görs via köpt och organisk trafik i sociala kanaler (Facebook och Instagram) samt via sökordsannonsering.

 

Vilka företag/turistorganisationer kan delta i kampanjen?

Företag på de sex deltagande destinationerna (Alingsås, Gunnebo Slott, Hönö, Floda/Nääs, Marstrand samt Styrsö/Vrångö. Turistorganisationerna på respektive destination kan möta upp med innehåll på sin lokala vastsverige.com-webbplats. 

 

Intressanta länkar

Portalsida, Strax utanför Göteborg

Kampanjmaterial för deltagande företag

 

Senast genomförda kampanjen

Exponering och resultat - Strax utanför Göteborg, hösten 2020 (PDF)

Ord och begrepp - Digital marknadsföring