({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Gravfältet i Hol

Upplev Hols kulturhistoriska områden!

Hols gärde och Hols hed är Säveåns dalgångs största och främsta fornlämningsområde. Här finns också en vandringsled på ca 4 km.

Största intresset knyts till det stora järnåldersgravfältet som består av inte mindre än 140 fornlämningar från järnåldern 500 f.Kr. - 1050 e.Kr. Bland dessa finns en domarring, två resta stenar och en mängd mindre och större gravhögar.

Längre österut ligger högar av större dimensioner; enstaka eller i grupper inom en yta av 7-8 hektar. I söder har höjden sargats av grustäkter, men i övrigt för området ett ståtligt intryck, inte minst genom de röjningar som gjorts på gravfältet.

En stor koncentration av gravar finns på åsen "Hols gärde". Gärdet domineras av ca 135 högar, vackert välvda och försedda med rännor runt kanten, vilket kan vara uttryck för en hög social status. Med undantag av Storehög, som ligger i ett öppet läge på krönet av åsen, återfinns huvuddelen av fornlämningarna i skogsmark. I och vid kyrkan några meter åt söder finns två runstenar.

Vandringsleden på ca 4 km går mestadels längs vägar, skogsvägar och stigar. Start och mål vid kyrkan i Hol. Leden är lila/vit markerad och betraktas som barnvagnsvänlig men ej handikappsvänlig. Möjlighet finns att parkera vid gravfälten.