({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Vandra i Vårgårda

Upptäck den härliga naturen i Vårgårda kommun från någon av våra vandringsleder!

Holleden

Holleden är 14,6 km. Start och mål vid Hols kyrka, en intressant kyrka från 1100-talet. Vid startplatsen finns också en informationstavla över vandringsleden.

Natur- och kulturstig

Natur- och Kulturstigen runt Vårgårda tätort är 12,4 km lång och bjuder på varierad vandring i både natur, kulturlandskap och bebyggelse.

Kvinnestadleden

Kvinnestadleden bjuder på 8,5 km vandring runt vackra Kvinnestadsjön. Runt sjön passerar ni många intressanta historiska lämningar. Kvinnestadsjön är bland...

Ornungaleden

Ornungaleden är 6 km lång och går i blandad terräng. Här passerar du bland annat gamla torp och fina beteshagar.

Sju Sjöars led

Sju sjöars led är 12 km och går mellan Grästorpasjön i Herrljunga och Ingemarstorp i Vårgårda. Som namnet antyder passerar du hela sju sjöar längs med leden.

Vareskogsleden

Vareskogsleden är ca 3 km lång. Leden går genom vacker blandskog av gran, tall och björk.

Lagmansholmsleden

Lagmansholmsleden är 1,8 km eller en kortare slinga på 1,1 km genom Eneskogen. Vid starten kan man låna en karta att ta med längs vandringen.

Nårungaleden

Nårungaleden bjuder på två sträckningar; en kortare på 4 km och en längre på 6 km. Flera sevärda platser är utmärkta såsom en gammal offerkälla, Grevadalen och...

Holsgärde Kulturstig

Holsgärde Kulturstig är en fin led på 4,2 km som går genom vår historia.

Storsjön

En fin vandringsled runt storsjön. Parkering vid Storsjöstrand

Ljungåsleden

Ljungåsleden bjuder på en härlig vandring i en riktigt Rövardotter-skog