({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Roadtrip i Utvandrarnas spår

Spännande historia, fascinerande livsöden och inspelningsplatser för film

Ta med vännerna och familjen och åk på en roadtrip till utvandrarbygderna runt Vårgårda! Här kan du se flera av inspelningsplatserna från den senaste Utvandrarfilmen (2021), samt lära dig mer om områdets dramatiska historia under 1800-talets nödår.

Denna tur tar dig runt området som historiskt sett kallades "Svältorna" på grund av den magra jorden som fanns här. Detta berodde i sin tur på att de ek- och bokskogar som tidigare fanns i trakten skövlades för att användas till skeppsbyggen under stormaktstiden. Bönder som hade ekar på sin mark ålades att avverka och sedan själva frakta ner de till skeppsvarven, vilket gjorde att de hellre drog upp alla småplantor så fort de kom upp. Utan träd blev marken kal, bar och ofruktsam och ljunghedarna bredde ut sig. Först på 1860-talet köpte staten tillbaka en del mark i området och påbörjade återplantering av skog.

Längs med eller i närheten av rundan hittar du även mysiga badplatser, restauranger, fornminnen och en väldigt fin natur. Hela sträckan är cirka 60 kilometer lång.

Yxnås

Yxnås härliga landskap är perfekt för vandringar och upptäcktsfärder. I hjärtat av området finns ett gammalt soldattorp, med härlig utsikt. Detta torp fick tjänstgöra som Duvemåla i nyinspelningen av "Utvandrarna".

I reservatet syns det tydligt hur små åkerlappar har röjts fria från sten för att kunna odlas upp. Det påminner lite om de terassodlingar man ser på bild från Asien. Området slås med lie en gång per år för att bevara de unika ängsmarkerna. I reservatet finns det under våren många blåsippor.

Ljungås naturreservat

Nästa stopp på resan är Ljungås, ett skogsbondehemman från 1800-talet. Här kan du få en känsla av hur livet i bygden var under 1800-talet och en känsla för hur mycket arbete som ligger bakom att odla på de små åkerlapparna. I reservatet finns det två vandringsleder med informationstavlor som berättar mer om Oskar som bodde här och hur han skötte markerna.

Nårunga

Turen tar dig vidare till det natursköna Nårunga, med sin kyrka högst upp på höjden. Här på kyrkogården hittar du bland annat gravstenarna efter Anders Alf och "Ljurskamjölnaren" Anders Peter Andersson.

Soldaten Anders Alfs öde är väldigt talande för livet i bygden under nödåren i mitten på 1800-talet. Anders var en fattig man vars magra tegar inte kunde försörja honom eller hans familj efter ett år av missväxt. I sin desperation gav han sig en natt ut på en annan gårds ägor för att försöka hitta lite sädeskorn efter slåttern, men upptäcktes och skulle ställas inför rätta dagen efter. Kvällen innan rättegången beslöt sig dock Anders och hans fru att det vore bäst om han tog sitt eget liv för att slippa skammen och för att hans familj skulle få medlidande och mer hjälp efter hans död. Anders dränkte sig själv den natten, men som tjuv och självmördare fick han inte begravas på kyrkogården utan kroppen grävdes ner i Trollö mosse istället. 

Över hundra år senare bestämdes det att kvarlevorna skulle grävas upp och läggas på kyrkogården i Nårunga och 1976 fick Anders till slut sin vila i vigd jord.

 

Nårungabygdens missionshistoriska museum berättar om missionsväckelsen och dess påverkan på bygden. I samband med missväxten och svält, alkoholism med påföljande misär för många av Svältornas invånare uppstod en kraftig väckelserörelse i bygden, med bland annat Ljurskamjölnaren som en av de mest inflytelserika personerna i rörelsen. Om honom och mycket mer därtill kan man lära sig på muséet som är öppet efter överrenskommelse.

Utvandrartorpet

Ornunga och Asklanda

Vidare in i Ornunga och Asklanda socknar möter du först Ornunga nya kyrka, med härlig utsikt över Ornungasjön. Någon kilometer senare kommer du fram till Ornunga gamla kyrka och hembygdsgården som ägs av Svältornas fornminnesförening. Här finns också ett antal föremål och historier bevarade sedan denna tid. Här firas det också midsommar och under sommaren hålls det lördagssamlingar med intressanta kåsörer och föreläsare.

 

Utvandrartorpet ligger vackert i en fin hage i Asklanda. Detta torp byggdes på plats inför inspelningen av Utvandrarna 2020 och under några intensiva dagar pågick det inspelningar på platsen. Torpet föreställer bokens Korpamoen där Kristina och Karl-Oskar bor innan de emigrerar och står nu kvar, komplett med Kristinas gunga och allt. Inne i hagen går det betande djur, så var noggrann med att stänga grindarna efter dig.

Karta

Läs mer om utvandrarna här