({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lisa Hildor

Mängsholms naturreservat

  • Lisa Hildor
  • Källa: Vårgårda kommun, Länsstyrelsen, Wadbring.com

Vackra ekhagar vid Säveån, strax utanför Vårgårda.

Ekhagarna vid Mängsholm i Siene socken är bland de största och vackraste i länet, med många grova ekar varav de riktigt stora är avsatta som naturminne. Förmodligen har säteriet Mängsholm, med anor från 1560-talet, legat på den plats där naturreservatet nu breder ut sig.

Genom området rinner Säveån omgärdad av klibbal och knäckepil och på somliga ställen vidgar sig ån och bildar dammar. Det är troligt att Mängsholms sätesgård använde Säveån som förbindelseled, då den passerade vägen till både Skara och Jönköping.

Håll ögonen öppna efter ett stenblock som visar tydliga spår av hur någon borrat sig ner i stenen och sedan sprängt isär den med kilar. Det verkar som att denna ”byggarbetsplats” plötsligt övergetts, och vi kan bara fantisera om vad som hänt. Troligtvis fraktades stenblock härifrån till Spånga Kvarn som ligger strax nedströms.

Växt- och djurlivet i naturreservatet präglas av arter bundna till hagmarksmiljö, som brudbröd, backsippa, kattfot och getväppling. Somliga år förekommer även nattviol. De västligaste delarna av naturreservatet utgörs av Uggletorp hagmark.

Inte långt ifrån Mängsholm ligger Lagmansholm, med sin vackra stenvalvsbro, byggd på 1850-talet, och på andra sidan E20 i Siene by och Tubbatorp finns även här vackra hagmarker med spår av äldre odling. Tack vare betet kan man studera spåren i marken av ett par tusen år av jordbruk. Här finns också ca 35 gravhögar och stenblock med skålgropar.Fakta:

Bildat: 1983

Areal: ca 38 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Mängsholms ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,

  • tälta eller ställa upp husvagn,

  • göra upp eld,

  • medföra okopplad hund.

Förbuden 1-4 gäller ej i fråga om enskilda vägen genom området.

 

Koordinater: 58.008757, 12.732897

Väganvising: Följ E20 från Vårgårda mot Alingsås. Strax före avfarten till Lagmansholm svänger du av vid skylt Naturreservat.