({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Natur och Kulturstig

  • Robert Hagström

Vårgårda kommun är en av de mest fornminnestäta kommunerna i Västsverige och kan med natur- och kulturstig visa upp flera stoltheter i tätortens närhet. Natur- och Kulturstigen är 12,4 km lång. Stigen lyfter fram mycket av det som vi Vårgårdabor är stolta över, vår natur och vårt kulturarv.

Leden som går runt Vårgårda tätort, som längst till Olstorp och den nya golfbanan. Man kan utgå varifrån man vill, men tänkta start- eller slutstationer är antingen Flaskeberget söder om Kullings-Skövde kyrka eller Algutstorp kyrka där det finns större informationstavlor om ledens sträckning och kartor att ta med sig.

Även på Tånga camping finns en sådan tavla.

Stigen är markerad med orange färg, företrädesvis på stolpar, och går här och var i obanad terräng som är mindre lämpad för barnvagnar och förbjuden för motorfordon. Grova skor eller stövlar är att rekommendera. Man kan gå hela leden eller delar av den, allt efter eget tycke.

Vill man gå runt hela banan får man räkna med ytterligare 2,8 km stadsvandring för att komma tillbaka till utgångsstället. Toaletter finns vid Algutstorps kyrka och vid Kullings Skövde nya gravkapell.

Karta öppnas i pdf