({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Labyrint

Fotograf: Hampus Haga

Ornungalabyrinten - Trojaborgen

  • Hampus Haga

Upplev den mystiska labyrinten i Ornunga

De rätt så sparsamt förekommande trojaborgarna eller labyrinterna tillhör våra mest gåtfulla fornlämningar. Deras ålder är som regel svårt att bestämma och om användningen har vi bara vaga begrepp.

Labyrinten frilades och avbildades av överlärare Hilding Svensson i Falköping 1930. Svensson uppgav att de gamla kallade stensättningen Trägenborg och att de förr hade ett uttryck "gå Trägenborg". Det var tydligen sed på orten att när man vandrade stigen fram vid labyrinten skulle man gå in i labyrinten och gå gångarna - ifall man kunde. En äldre person uppgav sig ha hört att de gamla trodde att Trägenborg förställde en stad, där gångarna var gator och ytterringen utgjorde muren kring staden.

Ingen vet hur gammal denna labyrint är men en gammal gumma påstod att "de e bara vallpöjka som lagt di däre stena för di skulle ha nöet å göra". På gamla fotografier kan man se att labyrinten legat på en ljunghed. Labyrinter är betydligt vanligare i kusttrakter än i inlandet.

Vägbeskrivining: Kör genom Asklanda mot Ornunga. Sväng vänster mot Hökåsen strax efter att du passerat Ornunga nya kyrka. Håll utkik och stanna vid skylt. Vandra längs med grusvägen in i skogen ca 500 meter.